5 svar
23 visningar
Maddefoppa 1099
Postad: 29 dec 2023 04:54

Fosfolipider

Hej! Jag har en fråga gällande triacylgrlyceroler och fosfolipider.1. 

  1. Triacylglyceroler: som jag förstått består de av 1 st grycerol molekyl sammanfogade med 3 hydrofoba kolvätesvansar. Där COO- i glycerol molekylen är hydrofil. Medans C-H kedjan blir hydrofob. I ”The cell a molecular approch” skriver de att de ackumerlas ”fettdroppar” pga dess ”amfibatiska natur” inom cytosolen som sedan kan brytas ned och nyttjas till energi samt att det är mer effektiv energi inlagring än kolhydrater och att 1/2 av volymen krävs för inlagring jämfört med kolhydrater. Innebär det då att den hydrofila eller hydrofoba delen vänds in reps ut? Menar man då att ex. 1 kg fettmolekyler inlagras skulle ge samma energimängd som att lagra in 2 kg komhydrater?
Maddefoppa 1099
Postad: 29 dec 2023 05:05
  • Fosfolipider: samma refeens som jag läst i här med ”the cell Cooper, Geoffrey M”. Man skriver att fosfolipider 5 st. Består av 1 grycerolmolekyl+fosfastgrupp (PO4-3)+ en liten polärgrupp (kolin, serin, inositol eller etanolamin). Samt att det finns en ytterligare: ✦Sfingomyelin: där istället serin(aminosyran) är samman fogad till den polära gruppen kolin.
  • Fråga: här är jag lite förvirrad gällande fosfat/fosfatgrupp. Samt biningen. I grycerol anger de att fosfatgruppen alltid sitter på kol 3 i grycerol men inte vart i serin, blir det också på kol-3? Hur påverkar utbytet av serin/ respetive glycerol själva fosfolipiderna?
  • Fråga 2: Lite svårt att förstå skillnad mellan fosfat (HPO4-2) och fosfatgrupp (PO4-3). Kan man också säga vätefosfat istället för fosfast?
Maddefoppa 1099
Postad: 29 dec 2023 05:10


FIGURE 1.6 Structure of triacylglycerols Triacylglycerols (fats) contain three fatty acids joined to glycerol. In this example, all three fatty acids are palmitate, but triacylglycerols often contain a mixture of different fatty acids.
FIGURE 1.5 Structure of fatty acids Fatty acids consist of long hydrocar- bon chains terminating in a carboxyl group (COo-). Palmitate and stearate are saturated fatty acids consisting of 16 and 18 carbons, respectively. Oleate is an unsaturated 18-carbon fatty acid containing a double bond between car- bons 9 and 10. Note that the double bond introduces a kink in the hydro- carbon chain.
FIGURE 1.7 Structure of phospholipids Glycerol phospholipids contain two fatty acids joined to glycerol. The fatty acids may be different from each other and are designated R1 and R2. The third carbon of glycerol is joined to a phosphate group (forming phosphatidic acid), which in tum is frequently joined to another small polar molecule (forming phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, or phosphatidylinositol). In sphingomyelin, two hydrocarbon chains are bound to a polar head group formed from serine instead of glycerol.

Maddefoppa 1099
Postad: 29 dec 2023 05:11

Figurer i boken: har skrivit in lite av mina egna tolkningar (samt svenska benämningar)

Maddefoppa 1099
Postad: 29 dec 2023 05:18

Hos fosfoliperna, blir det då fosfatgrupp+ polära sidokedjan som löser sig bra i vatten men de långa 2 svansarna dåligt?

mag1 8760
Postad: 29 dec 2023 08:35
Maddefoppa skrev:

Hos fosfoliperna, blir det då fosfatgrupp+ polära sidokedjan som löser sig bra i vatten men de långa 2 svansarna dåligt?

Det beror, som du var inne på, hur pass polära delarna är - där de polära delarna gärna interagerar med vatten. Och de opolära hellre löser sig i något annat som är opolärt.

 

"Löser sig" brukar användas för när hela ämnet, just löser sig i ett annat. Som socker i vatten. Men för lipider i t.ex. cellens membran, är lipiderna lösta i varandra - de bildar en egen fas, membran.

Svara Avbryt
Close