5 svar
45 visningar
mxrtinu är nöjd med hjälpen
mxrtinu 133
Postad: 29 nov 2022 09:03

Fossila bränslen

Hej, kan någon beskriva hur vårt användande av fossila bränslen har förändrats?

Teraeagle 20559 – Moderator
Postad: 29 nov 2022 09:03

Vad har du kommit fram till hittills?

mxrtinu 133
Postad: 29 nov 2022 09:15

Jag har ingen aning därför frågar jag.

Teraeagle 20559 – Moderator
Postad: 29 nov 2022 09:17

Vilket var det första fossila bränslet man använde? Vad använde man det till? Storskalig användning av fossila bränslen började under industriella revolutionen på 1800-talet, så läs på lite om den så ser du vilket bränsle som dominerade då. När bilar med förbränningsmotorer uppfanns övergick man till ett annat fossilt bränsle…

mxrtinu 133
Postad: 29 nov 2022 09:25

Var det första fossila bränslen Kol? Och sen är det råolja (diesel) som man använde i bilar? Jag hittar ingen bra sida om det kan du rekommendera någon

Teraeagle 20559 – Moderator
Postad: 29 nov 2022 09:35

Ja det stämmer bra. Har du inte tillgång till något kursmaterial där det står något om detta? Annars brukar det finnas en del information på bl.a. Wikipedia.

Man började använda kol som man eldade för uppvärmning och för att driva ångmaskiner. Det kulminerade på 1800-talet då det orsakade enorma problem med luftföroreningar i städerna (London är mest känt) som tog livet av väldigt många människor. Vill du få en inblick i hur det såg ut kan du läsa eller se på en film om Oliver Twist.

När människor började äga bilar tog olja och oljeprodukter successivt över som det viktigaste fossila bränslet. Olja är lättare att transportera och kan användas för att tillverka många olika produkter, allt från plast till bränslen till asfalt till mediciner.

Även naturgas har successivt ökat i betydelse. Det brinner renare än andra fossila bränslen och har på så sätt marknadsförts som ett miljövänligare alternativ på senare tid.

Insikten att utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen orsakar global uppvärmning är från andra halvan av 1900-talet. Vad den har inneburit för vår syn på fossila bränslen kan du nog säkert skriva några egna tankar och reflektioner om.

Svara Avbryt
Close