1 svar
73 visningar
Erika1267 74
Postad: 12 jan 2018 Redigerad: 12 jan 2018

Fotocell

Hej jag skulle behöva hjälp med denna uppgift (12.36)

Försökte att beräkna flödestätheten men fick fel svar. Började med att beräkna rörelseenergin hos elektronerna med följande formel: hc/λ = Eo + Ek

Därefter beräknade jag elektronens hastighet genom att använda formeln Ek = (mv^2)/(2)

Med värdet på rörelseenergin beräknade jag även stoppspänningen genom följande formel : Ek = eU

Tänkte mig därefter att den elektriska kraften skulle vara lika med den magnetiska och beräknade den enligt följande formel: U/d = F/Q där jag satte d = 0,01 m (radien)

Med värden på hastigheten och kraften beräknade jag sedan B med formeln: F = QvB

Fick resultatet B= 1,23... x 10^-4 T

I facit står det att B måste vara större än 0,50 μT.

//Erika

ES96 66
Postad: 16 jan 2018 Redigerad: 16 jan 2018

Jag får inte svaret som ditt facit anger, fick 0.5 mT, men jag tror att det är på detta sätt uppgiften ska lösas. Först hittar man elektronens hastighet vilket du redan gjort. I uppgiften har vi sedan ett magnetfält som är parallellt med anoden, elektronen skickas ut vinkelrätt mot detta magnetfält så den kommer röra sig i en cirkelbana(som i bilden). Vilken radie denna bana har avgörs av styrkan på det magnetiska fältet, så du kan hitta ett värde på flödestätheten så att elektronen aldrig når fram till anoden. 

Formeln som du använder för det elektriska fältet gäller bara när vi har ett konstant elektriskt fält vilket vi inte har i uppgiften. 

Svara Avbryt
Close