6 svar
382 visningar
AJJM 3 – Fd. Medlem
Postad: 28 maj 2020 17:39 Redigerad: 28 maj 2020 17:43

Etanol reagerar med dikromat

Lösning A innehåller dikromatjoner (Cr2O7²⁻) i sur lösning,                                                                                      Lösning C innehåller en (3M) lösning av etanol (C2H5OH)                                                                                              När dessa får reagera bildas krom(III) joner och koldioxidgas (CO2), utbytet kan antas vara 80%.                Gasen stiger genom röret D och mäts upp i mätaren E vilka båda hålls upp av hållaren F,                                      a) Skriv den balanserade reaktionen för reaktionen.                                                                                                          b)Man mäter upp att det bildats 50 cm³ gas i mätaren E. Hur mycket (i mL) av lösning C har man droppat ner lösning A? (antag att vi har 298K och 98KPa och att etanolen är begränsande)

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 28 maj 2020 17:42

Hur långt har du kommit? Har du skrivit reaktionsformel?

AJJM 3 – Fd. Medlem
Postad: 28 maj 2020 17:59

Cr2O72- + C2H5OH --> Cr3+ + CO2

Teraeagle 19749 – Moderator
Postad: 28 maj 2020 18:01

Då är nästa steg att balansera reaktionen.

AJJM 3 – Fd. Medlem
Postad: 28 maj 2020 18:06

Cr2O72- (aq) + C2H5OH (aq) ⇸ Cr3+ (aq) + CO2 (aq)


Reaktion A (Reduktion): Cr2O72- → Cr3+

                                            +VI   -II       +III


Reaktion B (Oxidation): C2H5OH → CO2


Steg 1. Balansera allt utom H och O. 


Reaktion A: Cr2O72- → 2 Cr3+

Reaktion B: C2H5OH → 2 CO2


Steg 2. Balanserar O med H2O


Reaktion A: Cr2O72- → 2 Cr3+ + 7 H2O

Reaktion B: C2H5OH + H2O → 2 CO2


Steg 3. Balansera H med H+


Reaktion A: Cr2O72- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O

Reaktion B: C2H5OH + H2O → 2 CO2 + 8 H+


Steg 4. Balansera laddningarna med e-


Reaktion A: Cr2O72- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O

        -2                               +6

      Cr2O72- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O + 8 e-


Reaktion B: C2H5OH + H2O → 2 CO2 + 8 H+

0     +8

                               C2H5OH + H2O → 2 CO2 + 8 H+ + 8 e-


Steg 5. Korrigera för de olika mängder elektroner som är i respektive reaktion. 

Reaktion A:  Cr2O72- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O + 8 e-

 Reaktion B:  C2H5OH + H2O → 2 CO2 + 8 H+ + 8 e-


Steg 6. Justera för de på varje sida som kan ta ut varandra. 

            

             Reaktion A:  Cr2O72- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 7 H2O + 8 e-

 Reaktion B:  C2H5OH + H2O → 2 CO2 + 8 H+ + 8 e-

 

men inte helt säker

matsja 4 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 03:53 Redigerad: 25 jun 2020 03:54

Titta en gång till på hur många elektroner du behöver när du i steg 4 balanserar laddningen.
Innan du lägger till elektroner; hur stor TOTAL laddning finns på vänster respektive höger sida? (vätejoner är laddade)

Rent generellt, om du får elektroner på samma sida för både reaktion A och B har du gjort fel någonstans.

Smaragdalena Online 73509 – Lärare
Postad: 25 jun 2020 09:29

Jag tycker det är enklare att titta på ändringen av oxidationstal dels för kromet, dels för kolatomen. Det betyder inte att jag säger att den metoden är bättre, bara att det är den som passar mig (förmodligen för att det var den jag lärde mig).

Svara Avbryt
Close