Pluggtjejen 47
Postad: 14 maj 17:12

Fråga om juridik i skolan och skollagar

Hej jag undrar om någon kan dela med sig av sina tankar kring denna fråga

Anna går i klass 3 och verkar inte nå kunskapskraven i kärnämnena.

Annas lärare pratar med rektorn om detta för att hon ska få särskild stöd. Man gör en utredning om detta med Annas föräldrar, men föräldrarna anser att Annas behov ignorerats och att elevhälsan inte är med i bilden.  

Eftersom Anna har sedan tidigare kontakt med BUP tyckte inte rektor att det var nödvändigt att samråda med elevhälsan. Annas lärare beslutar därefter om åtgärdsprogram i enlighet med det förslag som presenterades vid mötet.

Uppfyller de krav som ställs angående vilka som ska delta i utredning och utarbetande av åtgärdsprogram samt på vilket sätt de ska vara delaktiga (inklusive vem som har rätt att fatta beslutet)?

Och borde skolan ha satt in extra anpassningar innan utredning gjordes? 

Kan skolan ha en skyldighet att utreda Annas behov av särskilt stöd enligt 3 kap. skollagen om beskrivningen i början av uppgiften sett ut så här: Anna går i grundskolans årskurs 6 och mår psykiskt dåligt och vantrivs i skolan. Hon når för närvarande kunskapskraven i alla ämnen.

Svara Avbryt
Close