1 svar
91 visningar
SaraSSS är nöjd med hjälpen
SaraSSS 13
Postad: 6 apr 2020

Frågan är att jämföra utsläpp av koldioxid från naturgas och bensin.

Jag började med att förklara hur de urskiljs med kommer inte på hur det ska vara kopplad med entalpin samt om jag missar något mer!! Den fullständiga fråga är: Jämför utsläpp av koldioxid från naturgas och bensin. Naturgas består av metan (CH4) medan bensin främst innehåller alkaner med 5-10 kolatomer (man kan anta att bensin består av oktan(C8H18)). Förbränningsentalpin (ΔH) är -5,39 MJ/mol för bensin respektive -0,89 MJ/mol för naturgas.

Detta har jag skrivit hittills:

Koldioxiden som kommer ut från naturgas och bensinen skiljer sig delvis. Båda är exoterma reaktioner som frigör koldioxid dock i olika mängder. I naturgas finns det främst metan (CH4) som har ett högre energiinnehåll på grund av dess 4 väteatomer och ena kolatomen i förhållande till bensin som har flera kolatomer. Därmed har naturgas ett relativt lägre koldioxid energiinnehåll, i jämförelse med bensin. Dessutom har bensin mer kolväten och därmed vid förbränning bildas mer koldioxid i luften som är hälsofarligt. Eftersom båda släpper ut en viss mängd koldioxid kommer de bidra till den globala växthuseffekten. 

Jag säger inte att du har fel, men du måste motivera tydligare varför förbränning av metan frigör mer energi jämfört med förbränning av oktan. Till att börja med måste du beskriva hur du jämför dem. Jämför du 1 mol metan med 1 mol oktan? 1 kg metan med 1 kg oktan?

Fast egentligen är det rimligare att börja i andra änden. Säg att du eldar i en ångpanna för att värma ditt hus och att du behöver 100 MJ energi för detta under en viss period. Vilket av bränslena kommer då att frigöra mest koldioxid vid förbränningen?

Svara Avbryt
Close