2 svar
32 visningar
elin.karlsson07 5
Postad: 30 okt 11:02

Fragmentering och överlevnadsmöjligheter

Hur kan fragmentering påverka artens överlevnadsmöjligheter?

Magnus O 26 – Livehjälpare
Postad: 30 okt 13:11

Fragmentering av landskap är ofta dåligt för arters överlevnad eftersom individerna har svårare att hitta mat, föröka sig med mera.

Till exempel är jordbrukslandskap ofta artfattiga trots att de innehåller spridda träd och buskar.

Ibland försöker man åtgärda fragmentering med skogskorridorer vilket funkar sådär skulle jag gissa.

William2001 250
Postad: 30 okt 14:12

Precis som ovan nämnts ökar risken för att det ska uppstå genetiska flaskhalsar och förmågan till migration till och rekolonisering av mindre gynsama områden minskar, andelen ogynsamt habitat blir större i och med fragmentering, det bildas mer gränsytor mot omgivningen- så det man kallar för kanteffekter ökar. 

Svara Avbryt
Close