1 svar
27 visningar
julia00 är nöjd med hjälpen!
julia00 11
Postad: 8 okt 2020

Fria mitokondrier

I ett experiment lades fria mitikondrier i ett provrör med en lösning (vätska). 

Under experimentets gång tillsatte man sedan olika ämnen i lösningen: 

glukos, pyruvat (pyrodruvsyra) och cyanid.

Man mäter syre- och ATP-koncentrationen under hela experimentet. 

Resultatet presenteras i grafer A och B.

 

a) Förklara mitokondriers centrala roll i cellandningen med hjälp av graferna A och B ovan (för en större bild högerklicka på bilden och välj öppna i ny flik).

 

Tillstättningen av de olika ämnena sker vid de olika tidsangivelserna:

0: mitokondrier tillsättning

t1: glukos tillsättning

t2: pyruvat tillsättning

t3: cyanid tillsättning

Obs: Cyanid inhiberar (förhindrar) elektrontransporten.

 

Skriver i en kommentar nedan vad jag kommit fram till.

julia00 11
Postad: 8 okt 2020 Redigerad: 8 okt 2020

Syrekoncentrationen är densamma vid tillsättning av mitokondrier och glukos, vid tillsättning av pyruvat sjunker syrekoncentrationen rejält och är sedan densamma vid tillsättning av cyanid.


ATP-koncentrationen är densamma vid tillsättning av mitokondrier, sjunker lite vid tillsättning av glukos, ökar markant vid tillsättning av pyruvat och är densamma vid tillsättning av cyanid.


När glukos tillsätts omvandlas glukosmolekylen till två pyrodruvsyror men då detta sker utanför mitokondrien påverkar inte glukosen något eftersom det enbart är fria mitokondrier och inte hela celler. Det sker ingen glykolys (?). Citronsyracykeln går alltså inte igång förens pyruvat tillsätts, därav minskar syrekoncentrationen och ökar ATP-koncentrationen när detta tillsätts. Cyanid inhiberar, alltså blockerar, elektrontransporten att ske genom att cyanidjonen blockerar ett av enzymerna som elektrontransporten är beroende av. Detta är anledningen till att syrekoncentrationen och ATP-koncentrationen stannar av/är densamma, då mitokondrien dör.

 

Stämmer detta? Är det något man bör tillägga alt ta bort? Har även i uppgiften förklarat cellandningen och de tre delarna lite kortfattat.

Svara Avbryt
Close