6 svar
38 visningar
Maja9999 264
Postad: 28 feb 10:32

Friläggning

Jag behöver hjälp med hur jag ska tänka på den här frågan. Svaret är d)

D4NIEL Online 2505
Postad: 28 feb 12:32

Kan handtaget fritt röra sig i x-led? Om inte behövs en reaktionskraft RxR_x

Kan handtaget fritt röra sig i y-led? Om inte behövs en reaktionskraft RyR_y

Kan handtaget fritt röra sig i z-led? Om inte behövs en reaktionskraft RzR_z

Kan handtaget fritt rotera kring zz-axeln? Om inte behöver ett reaktionsmoment RzR_z osv...

Maja9999 264
Postad: 28 feb 12:38
D4NIEL skrev:

Kan handtaget fritt röra sig i x-led? Om inte behövs en reaktionskraft RxR_x

Kan handtaget fritt röra sig i y-led? Om inte behövs en reaktionskraft RyR_y

Kan handtaget fritt röra sig i z-led? Om inte behövs en reaktionskraft RzR_z

Kan handtaget fritt rotera kring zz-axeln? Om inte behöver ett reaktionsmoment RzR_z osv...

aha okej. Men jag tycker varken att handtaget kan röra sig fritt i x-led eller y-led? Och inte heller rotera kring x eller y? 

D4NIEL Online 2505
Postad: 28 feb 12:53 Redigerad: 28 feb 12:56

Ja, alltså måste du ha reaktionskrafter RxR_x och RyR_y samt reaktionsmoment MxM_x och MyM_y som förhindrar att handtaget rör sig på det sättet av cylindern (vi ska frilägga från cylinder)

Finns det något sådant svarsalternativ?

Maja9999 264
Postad: 28 feb 13:03
D4NIEL skrev:

Ja, alltså måste du ha reaktionskrafter RxR_x och RyR_y samt reaktionsmoment MxM_x och MyM_y som förhindrar att handtaget rör sig på det sättet av cylindern (vi ska frilägga från cylinder)

Finns det något sådant svarsalternativ?

Aha så reaktionskrafterna motsvarar alltså den verkan cylindern hade på handtaget? 

Vad har de två trådarna för verkan? Det är väl att den inte ska kunna rotera fritt runt z i så fall? Men i svaret tar de ej med Mz?

D4NIEL Online 2505
Postad: 28 feb 13:26

Jag tolkar uppgiften som att man bara ska frilägga från cylindern och att det är reaktionskrafter och reaktionsmoment från cylindern man är intresserad av.

Maja9999 264
Postad: 28 feb 13:33
D4NIEL skrev:

Jag tolkar uppgiften som att man bara ska frilägga från cylindern och att det är reaktionskrafter och reaktionsmoment från cylindern man är intresserad av.

aha okej, så trådarna har ingen betydelse för uppgiften egentligen?

Svara Avbryt
Close