0 svar
117 visningar
enjoy 3
Postad: 7 jun 2018

Friluftsliv

Hej!

Jag har svarat på frågorna fast, jag är lite osäker om jag har svart rätt. Behöver lite hjälp.

Vilka positiva effekter har friluftsliv på oss människor? Koppla till det
som står i ”Frisk i naturen”. 

De positiva effekter som har friluftsliv på människor är  hälsan och välbefinnandet. Vi människor kan ha fysiska aktiviteter i naturen som angående hälsan och välbefinnandet till exempel att minskad motion, sittande livsstil och utbredd fetma samt de därtill anslutna riskerna för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska störningar och diabetes. Fjärmande från naturen kan innebära försämrade möjligheter att upprätthålla både den fysiska och den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet.  

Vad tycker du om allemansrätten? Fyller den någon funktion för desvenska medborgarna? 

Ja!

Jag tycker att allemansrätten hjälper att all människor ha tillgång till naturen och kunna ror sig . Med allemansrätten man får ta en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Allemansrätten innebär också att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Till växt- och djurliv lika väl som till markägare och andra människor i närheten

Svara Avbryt
Close