3 svar
38 visningar
Beluga är nöjd med hjälpen!
Beluga 234 – Avstängd
Postad: 15 feb 2020 Redigerad: 15 feb 2020

Fritt Fall och F(f)

Alla föremål, oavsett massa faller lika snabbt (bevisat igenom Galilei) 

med undantag: Situationen blir en annan om vi inte kan försumma luftfriktionen. Då uträttas också ett friktionsarbete, en del av lägesenergi blir värmeenergi, och farten blir mindre än vid fritt fall. 

Fråga: under vilka villkor inverkar friktions kraften (i vilka sammanhang) är inte det bara då föremål flyger horisontelt, (typ) en kula från en pistol, eller flygplan, eller om föremålet är ihålig? (påverkas den då?) och är luftfriktionen samma oavsett m.ö.h. För igentligen så försummar man väl alltid friktionen om föremållet faller vertikalt, (men om det kommer vind under ifrån, uppstår inte det tillfällig friktion?) (kanske inte så relevant i fys 1 men ändå)

Super Tack! <3

Beluga 234 – Avstängd
Postad: 15 feb 2020

I 3:e stycke 2 meningen, 2 ordet ska står horisontelt

Laguna 10142
Postad: 15 feb 2020

Luftmotståndet beror inte på i vilken riktning nånting flyger, neråt, uppåt, eller åt sidan. Men det beror mycket på hastigheten, föremålets form och lufttrycket. Försumma det kan man alltid göra, men ibland blir då svaret helt fel. Anledningen till att man försummar det hela tiden i skolan är att det är ganska komplicerat att beräkna det. Som övning på differentialekvationer fick jag en extrauppgift av läraren en gång.

Alla föremål som faller i luft uppnår till slut en sluthastighet, när luftmotståndet uppväger gravitationskraften. För en människa som faller är det några hundra km/h, tror jag.

Beluga 234 – Avstängd
Postad: 16 feb 2020

Tack för nyanserad svar och ett litet bonus på slutet skall titta på det när jag kommer till luftmotstånd delen. <3

Svara Avbryt
Close