3 svar
50 visningar
dajamanté är nöjd med hjälpen
dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 15:11

Fruktansvärt Algebradag 1

Hej!

Jag har den värsta algebra dag hittills. De flesta uppgifter jag har försökte lösa blev fel. Jag tänker så synd om mig själv att jag kan nästan höra en Requiem för fiol i bakgrunden. 

 

Ange samtliga rötter till: 

z6+2z3+2 =0

 

 

Om vi ersätter z3=t får vi med pq pq -formeln att svaret är 1±i 1 \pm i .

Konversion till polär form ger mig:

z3=2eiπ4 och z3=2ei7π4, med perioden 2π3.

Fråga 1: får jag skriva z3=±2eiπ4

Om jag tar z3=2eiπ4 och lägger på perioder, detta ger mig rötterna:

z1=26eiπ12z2=26ei3π4z3=26ei17π12

 

DÄREMOT! Om jag börjar ifrån z3=2ei7π4 kommer jag aldrig fram till rätt svar:

z4=26ei7π4z5=26ei7π4+2π3=29π12=26ei5π12, men 26ei5π4 enligt facitenz6=26ei7π4+4π3=37π12=13π12,men 26ei23π12 enligt faciten

Fråga 2: vad gick åt skogen för z5 och z6?

PeBo 540
Postad: 11 feb 2018 15:20 Redigerad: 11 feb 2018 16:03

1) 2e±iπ4 känns mer rätt.

2) Samma grej där -- du har nog argumentet ±π4+n*2π3eller ±1121+8n*π

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 11 feb 2018 15:27

Hej!

Du har kommit fram till att om det komplexa talet z z är sådant att z6+2z3+2=0 z^6 +2z^3 + 2 = 0 så följer det att z3=1+i z^3 = 1 + i eller att z3=1-i. z^3 = 1 - i. Detta är ditt första misstag; det ska vara z3=-1+i z^3 = -1 + i eller z3=-1-i . z^3 = -1 - i\ .

Sedan gäller att lösa de två binomiska ekvationerna  z3=-1+i z^3 = -1 + i och z3=-1-i z^3 = -1 - i och detta gör du på sedvanligt sätt genom att uttrycka ekvationerna på polär form. Talet z z skrivs

   z=reiθ z = re^{i\theta}

och -1-i -1-i skrivs

   -1-i=2eiv+i2πn -1-i = \sqrt{2}e^{iv + i2\pi n}

och -1+i -1+i skrivs

   -1+i=2eiu+i2πm -1+i=\sqrt{2}e^{iu+i2\pi m}

där n n och m m är godtyckliga heltal och tanv=1 \tan v = 1 samt tanu=-1 . \tan u = -1\ .

Den binomiska ekvationen z3=-1+i z^3 = -1 + i har lösningarna

    z=26eiv3+i2π3n z = \sqrt[6]{2}e^{i\frac{v}{3} + i\frac{2\pi}{3}n}

och den binomiska ekvationen z3=-1-i z^3 = -1 - i har lösningarna

    z=26eiu3+i2π3m . z = \sqrt[6]{2}e^{i\frac{u}{3} + i\frac{2\pi}{3}m}\ .

Albiki

dajamanté 5139
Postad: 11 feb 2018 15:44

Tack!

Förlåt Albiki, jag är en åsna. Frågan var:

Jag kopierade ÄVEN fel när jag skrev på PA.

 

@PeBo:

Jag får fortfarande fel svar!

z5=26ei-π4+2π3=26ei-3π12+8π12=5π12

och

z6=26ei-π4+2·2π3=26ei-3π12+16π12=13π12

Svara Avbryt
Close