3 svar
43 visningar
Snurre 3
Postad: 6 aug 16:20

Funktion i flera led med okända variabler..?

Jag ska ställa upp en funktion med uträkning av totalt lägsta pris för fyra kategorier A, B, C, D där varje kategori innehåller ett absolut lägsta pris f(x) och ett absolut högsta pris och ett okänt antal priser däremellan.
Den totala lägsta summan för kategorierna A, B, C och D  är beroende av i vilken ordning uträkningen görs då lägsta pris i varje kategori har två villkor:

1. Lägsta pris får gälla i max två av kategorierna A-D

2. Funktionen ska räkna ut den sammanlagda totala summan lägsta pris för alla fyra kategorierna (A-D)

 

Jag har kört fast helt och vet inte var jag ska börja...

Laguna Online 20243
Postad: 6 aug 16:44

Jag tror inte jag förstår helt. Har du en bild på uppgiften?

Integraler är väl inte rätt avdelning? Gäller det matte eller programmering?

Snurre 3
Postad: 6 aug 20:06

Det är en matematisk funktion jag ska skapa i Excel för att räkna ut lägsta pris för 4 områden med ett absolut värde (lägsta pris) som lämnas av ett okänt antal budgivare i varje kategori där maximalt antal kategorier/områden per budgivare är 2 av 4. Jag ska skriva en matematisk formel för uträkning av totalt lägsta (sammanlagda) pris för alla 4 områden.

Snurre 3
Postad: 6 aug 20:31

Om jag har 4 områden/kategorier med prissättning och ska välja lägsta pris i en situation:

A = hypotetiskt 40 budgivare med ett angivet pris som är (absolut värde) lägst i kategorin 

B= hypotetiskt 30 budgivare med ett pris som är lägst i kategorin

C = hypotetiskt 20 budgivare med ett pris som är lägst i kategorin

D = hypotetiskt 10 budgivare med ett pris som är lägst i kategorin

Alla budgivares priser varierar och jag ska välja det lägsta priset för varje kategori med villkor att samtliga budgivarens priser i samtliga kategorier ger det sammanlagt lägsta totala priset för alla kategorierna. En budgivare kan ha lägst pris i alla kategorier A-D, men ett antal villkor gäller:

1. Lägsta pris ska väljas för varje kategori, som

2. ger det sammanlagt totalt lägsta priset för samtliga kategorier A-D, 

3. med villkor att en budgivare får ha lägsta pris i maximalt 2 kategorier

 

Det absoluta villkoret med lägsta pris/kategori blir ju villkorat eftersom nästa villkor är maximalt 2 kategorier/budgivare. 
Snurrigt värre...

Svara Avbryt
Close