5 svar
46 visningar
Porkshop 165
Postad: 30 jan 2019

Funktioner

Hej, jag repeterar matte 3 och har glömt detta. Skulle någon kunna hjälpa?

Konstruera ett funktionsuttryck för en golfboll n meter från origo med en maximal nollhöjd på och landar på k.

Laguna 5985
Postad: 30 jan 2019

Jag förstår inte meningen. Står det precis så? Vad är nollhöjd för något?

Porkshop 165
Postad: 30 jan 2019

Oj, bollhöjd menar jag.

Yngve 12534 – Mattecentrum-volontär
Postad: 30 jan 2019 Redigerad: 30 jan 2019
Porkshop skrev:

Oj, bollhöjd menar jag.

Det var en väldigt konstigt formulerad uppgift.

Står det kanske så här:

"En golfboll slås från origo, når högsta bollhöjden y = n meter och landar vid x = k meter"

Om inte, kan du ta en bild av uppgiften och lägga upp här?

Porkshop 165
Postad: 2 feb 2019

Börja med a-uppgiften. Vad är det man menar egentligen? Slår man ut bollen från punkten (-46;0), den når som högst upp till ounkten (x,15) och bollen tar mark i punkten (85,0)? (eftersom 131-46=85?) Du kan utgå från att bollen rör sig längs en parabel, d v s en andragradskurva. Var ligger den högsta punkten? (Kommer duihåg från Ma2 hur man hittar högsta punkten om man kännner till nollställena?)

Svara Avbryt
Close