13 svar
121 visningar
Tommy123 88
Postad: 19 mar 2022 21:36

Funktionsuppgift om rät linje (A-uppgift)

Skulle någon kunna hjälpa mig med denna uppgift? Hur ska jag börja?

En rät linje som går genom punkten (0,5) bildar tillsammans med  y -axeln och den en positiv skärningspunkt på  x -axeln en rätvinklig triangel.

Bestäm riktningskoefficienten k så att triangelns area blir 10 a.e.

Smutstvätt 24334 – Moderator
Postad: 19 mar 2022 21:41

Börja med att rita! Rita upp ett koordinatsystem, och rita in en linje som passar beskrivningen. Hur ser triangeln ut? Vilka mått ger dess area? :)

Tommy123 88
Postad: 19 mar 2022 22:38

Har börjat med att markera punkten (0,5). Men förstår inte tillräckligt den komplicerade informationen för få en linje...

Smutstvätt 24334 – Moderator
Postad: 19 mar 2022 22:48

Bra början! Den räta linjen ska skära punkten (0,5), och ska skära x-axeln någonstans när x>0x>0. Exakt var vet vi inte, men vi kan dra en ungefärlig linje, och därifrån vi kan se hur triangeln ser ut på ett ungefär. 

Vilken höjd har triangeln? Vilken area har den? :)

Tommy123 88
Postad: 20 mar 2022 02:27

Sådär någonting kanske? Jag uppfatta x > 0 att den ska skära vilken som helst i x-axeln, bara det är större än 0 ?

Smaragdalena 79457 – Lärare
Postad: 20 mar 2022 11:02

Ja, det är ett exempel. Rita in två linjer till som också uppfyller villkoren!

Tommy123 88
Postad: 20 mar 2022 11:12

Sådär någonting! 

Smaragdalena 79457 – Lärare
Postad: 20 mar 2022 11:39

Snyggt! Ser du att alla tre trianglarna har olika baser, men samma höjd?

Tommy123 88
Postad: 20 mar 2022 11:47

Tack! Ja, det lade jag märkte till faktiskt. Ser att alla har y=5, bara att basen är olika för alla tre. 

Smaragdalena 79457 – Lärare
Postad: 20 mar 2022 13:49

Hur lång skall basen vara, om triangelns area är 10 a.e.?

Tommy123 88
Postad: 20 mar 2022 14:16

Triangelns area: (b*h)/2 

(b*5)/2 

b måste då vara 4.

(4*5)/2 = 10

Gjorde jag rätt? 

Smutstvätt 24334 – Moderator
Postad: 20 mar 2022 14:21

Det stämmer! Vilken punkt på x-axeln är det linjen skär i? :)

Tommy123 88
Postad: 20 mar 2022 14:23

Då är det ju (4,0) ? :D

Smutstvätt 24334 – Moderator
Postad: 20 mar 2022 14:37

Helt rätt! :D

Svara Avbryt
Close