5 svar
82 visningar
Guest är nöjd med hjälpen
Guest Online 14
Postad: 6 jul 2023 14:47 Redigerad: 6 jul 2023 14:49

Fysik 1- uppgift

En vagn med en uppstående pinne får rulla utför ett ett lutande plan. När den uppståenden pinnen som är 1cm bred, passerar belysta fotoceller på sin väg utför planet avskärmas ljusstrålen. När pinnen passerar första fotocellen avskärmas ljuset under 38 ms och då den passerar näta fotocell avskärmas ljuset under 26,5 ms. Avstånden mellan fotocellerna uppmätas till 1,10m. Bestäm vagnens acceleration. 

Hur löser man detta?

haraldfreij 1315
Postad: 6 jul 2023 15:02

Har du börjat fundera själv? Ritat en figur? Kan du säga något om vagnens hastighet eller acceleration, givet hur länge ljuset är avskärmat?

Guest Online 14
Postad: 6 jul 2023 15:05

Nej, fattar inget.

haraldfreij 1315
Postad: 6 jul 2023 15:35

Okej, börja med att rita en figur. Den ska innehålla

  • En backe
  • En vagn, med en 1 cm bred pinne
  • Två fotoceller, med 1.1 meter mellan varandra

Pinnen passerar första fotocellen på 38 ms - hur snabbt kör den då? Den andra passeras på 26.5 ms - hur snabbt kör den då?

Guest Online 14
Postad: 6 jul 2023 15:44

Först löser vi ut a ur formeln: V=Vo+at

Därmed får vi:  V-Vo/t=a

Därefter löser vi ut t ur formeln: s=Vo+V/2

Och vi får: 2s/(Vo+V)=t

Hur löser vi ut: V samt Vo?

haraldfreij 1315
Postad: 6 jul 2023 16:03 Redigerad: 6 jul 2023 16:04

Var noggrann med parenteserna: a=v-v0t=(v-v0)/ta=\frac{v-v_0}{t}=(v-v_0)/t, och s=v0+v2t=t(v0+v)/2s=\frac{v_0+v}{2}t=t(v_0+v)/2 (du missade ett t där med).

Vad är det som tar 38 respektive 26.5 ms? hur långt kör vagnen på den tiden?

Svara Avbryt
Close