4 svar
84 visningar
NySe är nöjd med hjälpen!
NySe 4
Postad: 9 jun 2019

Fysik 2 förkunskaper i matte

Hej, jag har läst matte 3c och undrar om kunskaper i matte 4 behövs för att läsa fysik 2

Fy2 innehåller två tunga segment om vågor (ljud, ljus, vatten, etc.) som kräver att du kan en del trigonometri. En introduktion till trigonometrin kommer i Ma3, men i Fy2 behöver du kunna derivera trigonometriska funktioner, vilket jag är osäker på huruvida det ingår i Ma3 eller inte (någon annan får gärna rätta mig). Om du läser Ma4 parallellt med Fy2 ska det nog gå bra, alternativt går igenom trigonometrin från Ma4 innan du börjar med fysik 2. :)

En första introduktion till sinus, cosinus och tangens (i rätvinkliga trianglar) har man i Ma1c, i Ma3 lär man sig trigonometri i godtyckliga (d v s inte rätvinkliga) trianglar. Att derivera de trigonometriska funktionerna lär man sig i Ma4.

Sinus och cosinus som periodiska funktioner ingår i Ma4. Så med tanke på vågrörelse, växelström och så vidare så kan man ju säga att det inte skadar att ha läst Ma4.

Mackabi 32
Postad: 24 jul 2019

Ett annat sätt att studera fysik: läs först fysiken och först därefter den matematik som det ger upphov till

Då blir man mer intresserad av matematik eftersom man ser genast behovet

Svara Avbryt
Close