10 svar
41 visningar
MaFyBiKe är nöjd med hjälpen!
MaFyBiKe 44
Postad: 22 maj 2020 Redigerad: 22 maj 2020

Sluthastighet hos elektron

Skulle behöva hjälp med en uppgift i fysik,

En elektron accelereras från vila av en spänning på 100 V. Hur mycket större kommer dess sluthastighet att vara om den accelereras av en fyra gånger som stor spänningen:

A) 1 B) √2 C) 2 D) 4 E) 8 

så jag vet att V= 0 

när U= 100 V 

så hur stor är sluthastigheten om den accelererar från 400 V 

har försökt att klura ut det med följande formel U x Q = mv^2/2, men får inget av följande alternativ: A) 1 B) √2 C) 2 D) 4 E) 8 

JohanF 623
Postad: 22 maj 2020

Om du använder formeln som du själv föreslår, hur mycket tycker du hastigheten borde öka?

MaFyBiKe 44
Postad: 22 maj 2020

Alltså 100x ( 1.066x10^-19) / m för elektronen = v 

eller 400 x(1,066x10^-19)/m = v 

JohanF 623
Postad: 22 maj 2020
MaFyBiKe skrev:

Alltså 100x ( 1.066x10^-19) / m för elektronen = v 

eller 400 x(1,066x10^-19)/m = v 

Du skrev upp formeln

Uq=mv22

som beskriver hur den kinetiska energin förhåller sig hos en laddning som accelererats av en spänning. Energin är alltså proportionell mot hastigheten i kvadrat (om partikelns laddning och massa är densamma).

Alltså, om spänningen i ekvationens högerled blir fyra ggr större, så måste vänsterledet också bli fyra gånger större. Och vänsterledet blir fyra ggr större om hastigheten blir ??? ggr större.

Är du med? 

MaFyBiKe 44
Postad: 22 maj 2020

Jahaaa jaa okej så 4 ggr så stor på båda leden alltså är svaret D) 

MaFyBiKe skrev:

Jahaaa jaa okej så 4 ggr så stor på båda leden alltså är svaret D) 

Nej, tänk en gång till. Massan m ändras inte, och 2 ändras nsturligtvis inte. Hur skall hastigheten v ändras för att v2 skall bli 4 ggr så stor som innan?

JohanF 623
Postad: 22 maj 2020
MaFyBiKe skrev:

Jahaaa jaa okej så 4 ggr så stor på båda leden alltså är svaret D) 

Nästan. (nu ser jag att jag blandade ihop höger och vänster led, ledsen för det) 

Igen. Vänsterledet blir fyra ggr större eftersom spänningen blir fyra ggr större. För att högerledet ska bli fyra ggr större, så måste alltså v öka. Och den hastighetsökningen blir då 4 ggr.

Antag att hastigheten i först fallet var v0. Energin var då mv022. Den nya energin är 4ggr så stor, dvs 4·mv022

Frågeställningen blir då, vilken är den nya hastigheten om den kinetiska energin är 4·mv022? Vi kallar den nya hastigheten för v1och den nya kinetiska energin för mv122

mv122=4·mv022=m(4v0)22 v1=4v0

 

 

 

 

 

Är du med?

MaFyBiKe 44
Postad: 22 maj 2020

Så  om VL: Q • U är 4 ggr så står som  m v0^2/ 2 måste då hastigheten V1 vara √4 V0

JohanF 623
Postad: 22 maj 2020
MaFyBiKe skrev:

Så  om VL: Q • U är 4 ggr så står som  m v0^2/ 2 måste då hastigheten V1 vara √4 V0

ja

MaFyBiKe 44
Postad: 22 maj 2020

men det finns inte ett alternativ med √4, blir svaret då C) 2 

JohanF 623
Postad: 23 maj 2020
MaFyBiKe skrev:

men det finns inte ett alternativ med √4, blir svaret då C) 2 

Ja

Svara Avbryt
Close