3 svar
36 visningar
shadosi 209
Postad: 24 mar 16:53

fysik labbrapport (Hypotes Prövning)

Hej!

Jag behöver hjälp med denna labbrapport... Den lyder så här:

Det du ska skriva rapport på: Fia och Fredrik ställde upp hypotesen

(Tyngdkraften är proportionell mot massan). För att kontrollera hypotesen bestämde Fia och Fredrik flera vikters massor genom vägning. En dynamometer användes sedan för att mäta tyngdkraften på varje vikt. Därefter var det tänkt att Fia och Fredrik skulle plotta resultatet i ett diagram med massa längs x-axeln och tyngdkraft längs yaxeln.

Diagrammet skulle sedan användas för att avgöra om det finns ett linjärt samband mellan massa och tyngdkraft. Du ska skriva en rapport på laborationen som Fia och Fredrik utförde. Mätdata har försvunnit så du får själv ta fram lämpliga sådana. Ett sätt är att hitta på uppmätta massor och använda etablerad teori för att beräkna motsvarande tyngdkrafter.

Jag tänker göra så här att jag skriver inte vilka föremål jag har valt utan jag angiver att jag ska använda mig av 10 stycken vikter det vill säga (1kg, 2kg, 3kg, 4kg ,5kg......10kg) Men vet inte hur jag ska börja:(

 

Kan någon hjälpa mig och tack för hjälpen i förhand :)

Mesopotamia Online 847
Postad: 24 mar 17:00

Hej, 

Vad är det du specifikt behöver hjälp med?

Nu när du har massorna, kan du använda F = mg och beräkna tyngdkraften. Sätt sedan in värdena i Excel eller Sheets och plotta sedan automatiskt en graf. Om du får en rät linje finns alltså proportionalitet.

shadosi 209
Postad: 25 mar 15:59
Mesopotamia skrev:

Hej, 

Vad är det du specifikt behöver hjälp med?

Nu när du har massorna, kan du använda F = mg och beräkna tyngdkraften. Sätt sedan in värdena i Excel eller Sheets och plotta sedan automatiskt en graf. Om du får en rät linje finns alltså proportionalitet.

Jag vet inte hur jag ska forma en teori!

Mesopotamia Online 847
Postad: 25 mar 17:47

Men hypotesen är redan utformad. Du ska undersöka den och skriva orsaken. 

Har du gjort som jag skrev?

Svara Avbryt
Close