Allfar 3
Postad: 25 feb 2018

G90 programmering

Hej, jag har fastnat på den här frågan, jag har försökt flera gånger men det gick inte. Skulle ni kunna hjälpa mig? Tack!

Skriv in koden för absolute programmering,

Tips: Använd G90

jochen 5
Postad: 13 mar 2018

Lite oklart vad frågan avser med så lite sammanhang. Förstår du tanken med koordinatsystem? Tanken är att det finns ett antal axlar (även kallat dimensioner), i det här fallet två: En x-axel som går horisontellt (vänster-höger) och en y-axel som går vertikalt (upp-ner). Koordinaten (0,0) betyder att man ska gå till 0 på x-axeln och till 0 på y-axeln. Det vill säga, till mitten. Koordinaten (10,0) innebär ett steg till höger om mitten. P2 i koordinatsystemet ligger på (-20,40). Samma system fungerar för flera axlar. Du kan till exempel tänka dig en axel/dimension som går från 0,0 och ut från skärmen mot dig, och ut från skärmen från dig. Koordinatsystemet är ett otroligt användbart verktyg att förstå, och har en lång historia tillbaka till 1600-talsfilosofen René Descartes, som för övrigt mest är känd för orden "jag tänker, alltså finns jag".

I din uppgift verkar det som att du ska gå till -80 på x-axeln, och till -80 på y-axeln. Ser du vilken punkt som är där? Om jag förstår frågan rätt består den i att säga vilken denna kod är.

Niro 243
Postad: 28 aug 2020

Du har en startpunkt SP

Vid G90 Absolut programering går du från SP till P1

Du skriver X o Y koordinaten för den plats du kommit till: I detta fall P1 = (-40:-20) därefter P2,,,,osv

Vid Inkrementell programering (G91) skriver du hur du förflyttat dig i förhållande till den punkt du kom ifrån.

Så: SP till P1 skulle med G91 bli: P1=(40:60)

G90 är Globala koordinater. London är Origo

G91 är Lokala koordinater. Din senaste startpunkt är Origo

Svara Avbryt
Close