3 svar
32 visningar
alix2a 350
Postad: 24 sep 19:23

GABA och glutamin

Läser om alkohols påverkan på nervsystemet, mer specifikt GABA och glutamat. Tydligen är GABA hämmande och glutamat stimulerande men jag förstår inte riktigt vad det innebär, även om jag vet vad orden i sig innebär. Exempelvis, om man konsumerar alkohol hur påverkar det den hämmande eller stimulerande effekten?

mag1 6362
Postad: 24 sep 19:31

Det korta svaret är att båda påverkas.

I normalfallet har GABA (överlag) inhiberande/dämpande effekter på nervceller, d.v.s. det krävs en starkare signal ifrån andra nervceller för att aktivera den GABA-påverkade nervcellen. Glutamin har å andra sidan en excitatorisk effekt (d.v.s. kan själv eller tillsammans med andra neurotransmittorer lättare ge upphov till en aktionspotential i den påverkade nervcellen). Och alkoholen påverkar båda effekterna (en GABA liknande inhiberande effekt, samt en minskad effekt av de excitatoriska glutaminsignalerna). 

alix2a 350
Postad: 21 nov 22:10

Men om alkohol gör att glutaminsignalerna skickas snabbare, varför skulle stora delar av hjärnan stängas av när det konsumeras? Borde man inte bli mer "snabbtänkt" när signalerna går snabbare fram?

mag1 6362
Postad: 21 nov 23:24
alix2a skrev:

Men om alkohol gör att glutaminsignalerna skickas snabbare, varför skulle stora delar av hjärnan stängas av när det konsumeras? Borde man inte bli mer "snabbtänkt" när signalerna går snabbare fram?

Nej det var inte så jag menade, att glutaminsignallerna skickas snabbare. Signalhastigheten är nog helt oförändrad.

Men, etanolen inhiberar (försvårar) aktiveringen av glutamin-receptorer, vilket får till effekt att det krävs mycket högre koncentrationer av glutamin för att aktivera nästa nervcell. Det blir lite som att glutaminsignalen dämpas, så att mindre aktivering sker m.h.a. glutamin. Och då glutamin är aktiverande, leder inhiberingen av aktiveringen, till att nervcellen inte aktiveras lika lätt.

Svara Avbryt
Close