6 svar
58 visningar
alix2a 352
Postad: 24 sep 19:26

GABA-receptorer och alkohol

I mina anteckningar har jag skrivit att alkohol påverkar GABA-receptorerna så att dessa binder GABA bättre, men hur kan det innebära att nervcellen blir svårare att aktivera? GABA är en förutsättning för att nervcellen ska fungera och hur kan då ökad GABA innebära att nervcellen blir svårare att aktivera?

mag1 6428
Postad: 25 sep 09:47

När GABA binder till nervcellens GABA-receptorer, hur påverkas nervcellen då?

alix2a 352
Postad: 21 nov 21:51

Återupplivar denna tråd igen...

Det som händer är att Cl- strömmar in i cellen vilket gör nervcellen svårare att aktivera, eftersom den måste bli mer positiv för att uppnå tröskelvärdet.

Men med att GABA binder bättre, innebär det att GABA tar en annan signalsubstans plats i synapsen? Och finns GABA naturligt i kroppen eller finns det i alkoholen?

mag1 6428
Postad: 21 nov 23:13

GABA finns absolut i kroppen, det är den viktigaste inhibitoriska signalsubstanserna, d.v.s. de signalsubstanser som gör andra nervceller svårare att aktivera. Och som du själv skrev, finns det receptorer som är specifika för GABA, som då så klart kan binda GABA.

Precis hur etanolen ökar aktiveringen av GABA-receptorerna är fortfarande inte helt utrett, och det finns flera modeller för hur den ökade GABA-receptoraktiveringen skulle kunna ske. Lite av en parentes, är att det inte finns en enda typ av GABA-receptor, utan tre övergripande typer. Och av dessa tre typer består två i sin tur består av fem subenheter (en pentamer, med fem proteinkedjor som kommer samman för att bilda en variant av receptorn). Och det finns 19 olika subenheter som kan komma samman för att bilda pentameren, som då är en GABA-receptorvariant - av potentiellt många. Dessa olika subenheter kan till viss del påverkas individuellt av etanol, men även generellt. Så det är lite komplext precis hur det fungerar.

Att GABA binder bättre när etanol även finns med, d.v.s. binder starkare till sin receptor, är ett sätt som etanolen skulle kunna påverka receptor-aktiveringen, för om GABA binder starkare kommer receptorn vara aktiverad längre/oftare, och den inhibitoriska effekten blir då starkare.

alix2a 352
Postad: 22 nov 07:19

Ah okej då förstår jag, stort tack!

 

Bara för att få ännu lite bättre förståelse, vad fyller de inhibitoriska signalsubstanserna för roll? Finns det något enkelt exempel? Kan det handla om att man vill förhindra att andra nervceller aktiveras när det inte ska aktiveras?

mag1 6428
Postad: 22 nov 09:44

För all del!

Inhibitoriska signaler är viktiga, för att balansera/modulera excitatoriska signaler. Om det endast finns excitatoriska (förstärkande, aktiverande signaler), så kommer en signal hela tiden fortsätta och öka i styrka (för en nervcell kan signalera till mer än en annan nervcell). Motsvarande exemplet:

En nervcell, 1, aktiveras, och skickar excitatoriska signaler till nervcellerna 2-4 (godtyckligt antal mottagare av nervsignalen).

Nervcellerna 2-4 kan aktiveras, och skickar då i sin tur vidare signalen till till nervcellerna 5-13, som då i sin tur kan aktiveras.

Men, samtliga nervceller i exemplet, tar emot signaler från flera nervceller, och dessa signaler kan vara excitatoriska och/eller inhibitoriska. På så vis kan mycket mer komplicerat och dynamiskt signalerande ske, vilket krävs för att flera olika delar av hjärnans nervceller skall kunna samspela och tillsammans utföra aktiviteter, som är allt för komplicerade för endast en avskild del av hjärnan att utföra.

Inhibitionen av vissa signaler kan både leda till mindre aktivering av nästa cell (a), och cellen efter (b).

Och inhibition kan även leda till ökad aktivering av "cellen efter" (b), om den först inhiberade cellen (a) i sin tur är inhiberande. Lite lurigt kanske, men genom att stoppa en stoppande signal, kan effekten bli att "cellen efter" (b) lättare aktiveras.

alix2a 352
Postad: 24 nov 15:09 Redigerad: 24 nov 15:09

Då förstår jag mycket mycket bättre. Tack!!

Svara Avbryt
Close