2 svar
29 visningar
142nyby 6
Postad: 26 maj 2019

Galvaniska celler

En halvcell innehåller någon av metallerna A, B, C och D i respektive metalljonlösning, och halvcellerna kombinerades som i tabellen nedan.

a) Beräkna emk för halvcellen A&D.

b) Vilka är metallerna?

Cell                          Metaller                     Emk (V)                    Positiv pol

1                              A & B                           1.1                                   B

2                              B & C                           0.47                                 C

3                              B & D                          0.47                                  B

4                              A & D                             ?                                      ?

 

Jag har försökt lösa genom att bl.a ordna dem efter någon slags spänningsserie (bästa reduktionsmedel) och försökt räkna på olika sätt men förstår inte hur jag ska göra för att få fram deras emk.

AlvinB 3338
Postad: 26 maj 2019 Redigerad: 26 maj 2019

Eftersom emk är E+-E-E^+-E^- (den positiva polens normalpotential minus den negativa polens normalpotential) ger tabellens tre första rader följande information:

EB-EA=1,1 VE_B-E_A=1,1\ \text{V}

EC-EB=0,47 VE_C-E_B=0,47\ \text{V}

EB-ED=0,47 VE_B-E_D=0,47\ \text{V}

Genom att addera ihop två av dessa ekvationer går det att få fram emk för cell nummer 4.

I fråga b) gäller det sedan att försöka ta reda på de olika metallernas normalpotentialer EAE_A, EBE_B, ECE_C och EDE_D. Då kan du jämföra med en tabell över normalpotentialer och på så sätt få fram vilken som är vilken. Dessvärre är det så att ekvationssystemet inte har en entydig lösning, så det blir lite gissningslek. Dock kan du ta hjälp av att den första cellen är ganska välkänd...

Tips på b)-uppgiften

Cell nummer 1 är Daniells element.

Bestäm dig för att metallen B har värdet 0. Rita in i ett diagram vilka värden (positiva eller negativa) A, C och D har. Lös uppgiften.

Svara Avbryt
Close