1 svar
269 visningar
mmaa är nöjd med hjälpen
mmaa 170
Postad: 4 feb 2018 16:23

Gaser & molvolym

Hej, jag körde fast på en ny uppgift och vet inte hur jag ska fortsätta. 

Uppgiften lyder: 

Den svenske 1700-talskemisten Calr Wilhelm Scheele framställde syrgas genom att upphetas kvicksilver HgO. Upphettas kvicksilver sker följande reaktion:

2HgO(s)   ------->   2Hg (l)     +      02 (g)

Hur stor masssa kvicksilveroxid behövs för att framställa 150 cm3 syrgas om gasens molvolym är 24,8 dm3/mol?

Jag vet unte riktigt hur jag ska börja.... men jag skrev att molförhållandet i reaktionen ör

2                  :            2             :         1      right?

sedan vet jag att volymen hos syrgasen blir 150 cm3 = 0,15 dm3, samt att molvolymen är 24,3 dm3/mol för 2 HgO. Men vad är egentligen molvolym? Betäknas den med ett ett K? eller V? Hur ska jag fortsätta med uppgiften??

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 4 feb 2018 17:16

Att molvolymen är 24,8 liter/mol betyder att 1 mol gas har volymen 24,8 liter (vid en viss temperatur ochj ett visst tryck). Du har alltså att 0,15024,5 = n1. Då vet du hur många mol syrgas det skall vara - hur många mol kvicksilveroxid motsvarar det? Hur många gram är det?

Svara Avbryt
Close