4 svar
169 visningar
Eli123be 1807
Postad: 27 jun 2022 11:33

genetik

Hej!
Jag undrar vad skillnaden är mellan translokation och homolog rekombination är?

mag1 9125
Postad: 27 jun 2022 18:32

Hur skulle du beskriva de enskilda begreppen, d.v.s. vad är translokation (beror lite på sammanhanget), och vad är homolog rekombination?

Eli123be 1807
Postad: 28 jun 2022 11:34

Jag tror att begreppen kan beskrivas på följande sätt:

homolog rekombination = när kromosomer byter delar av arvsmassan med varandra. 

translokation=genetiskt material byter plats

förstår dock inte vad som avskiljer begreppen, då de båda begreppen verkar beskriva samma sak

mag1 9125
Postad: 28 jun 2022 16:08 Redigerad: 28 jun 2022 16:17

Det stämmer att båda begreppen gäller när kromosomalt DNA byter plats/omorganiseras. Dessa två processer kan ske på i princip samma vis, rent molekylärt, så det finns helt klart likheter. 

Men det är två olika händelser, som ger två olika utfall. Den homologa rekombinationen kan ske under t.ex. homologous-recombination-repair, men även som en del under meios. Den delen av kromosom som byts ut kommer ifrån två kopior av (nästan identiska) kromosomer, motsvarande mellan två av cellens kromosomkopior, t.ex. kromosom 4 (4A och 4B).

Vid translokation kan utbytet ske mellan helt olika kromosomer, t.ex. kromosm 9 och 12.

Vid homolog rekombination, blir effekten oftare positiv för cellen, t.ex. reparerad sekvens, ökad variabilitet i DNA i de bildade könscellerna. Medans vid translokation uppstår ofta en negativ effekt, t.ex. genetiska sjukdomar, cancerpropagerande (ökat antal onkogener, förlorad tumor-repressor gener), och de uppstår då som ett resultat när den ena dottercellen får tre kopior av en del av en kromosom, och endast en kopia av motsvarande kromosom efter celldelning/befruktning av äggcellen.

Eli123be 1807
Postad: 30 jun 2022 10:32

tack så jättemycket för en bra förklaring! så om jag förstod det rätt så kommer homolog rekombination ske mellan delar som är nästan identiska på kromosomerna (dvs samma region av kromosomerna kommer utbytas). Detta ger ofta en positiv effekt eftersom det blir ett balanserat utbyte. dessutom är det positivt då homolog rekombination förekommer i meios (leder såsmåningom till evolution) och recombination repair (lagning av dubbelsträngsbrott) . Däremot är translokation negativt då utbytet av delar förekommer mellan olika regioner på kromosomerna. Det förekommer tex i de processen när cellen får 3 kopior av en del av sin kromosom.

Svara Avbryt
Close