1 svar
72 visningar
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 7 jun 18:02 Redigerad: 7 jun 18:29

Genetik: imprinting, dålig pedagogik i min bok

Hej, se det här lilla stycket:

Visa spoiler

 

"Imprinting" är unika metyleringsmönster som kan ärvas från föräldrar. Det är en typ av epigenetisk trait för att det är något som kan ärvas som INTE är nukleinsyror. Men metylering styr också celldifferentiering, så metylering upfyller två syften. Att gameter är mycket specialiserade celler är självklart, så naturligtvis behöver de nollställas vid fertilisering och sen börja specialisera sig igen under development, det förstår jag. Men varför skriver författaren

The DNA carried by sperm and eggs are highly methylated. However, shortly after fertilization, most of the methylation marks associated with """"differentiated"""" cells are erased.


De menar helt enkelt "marks associated with differentiation are erased"? Sedan skriver de:

[...] methylation patterns and histone modifications change rapidly to reflect those seen in differentiated cells.

Samma här, varför är de så vaga?


Denna bild kanske kan förklara lite:

Visa spoiler

Så är imprinting bara en könsspecifik epigenetisk egenskap?

mag1 8346
Postad: 7 jun 22:05
Qetsiyah skrev:

Hej, se det här lilla stycket:

Visa spoiler

 

"Imprinting" är unika metyleringsmönster som kan ärvas från föräldrar. Det är en typ av epigenetisk trait för att det är något som kan ärvas som INTE är nukleinsyror. Men metylering styr också celldifferentiering, så metylering upfyller två syften. Att gameter är mycket specialiserade celler är självklart, så naturligtvis behöver de nollställas vid fertilisering och sen börja specialisera sig igen under development, det förstår jag. Men varför skriver författaren

The DNA carried by sperm and eggs are highly methylated. However, shortly after fertilization, most of the methylation marks associated with """"differentiated"""" cells are erased.


De menar helt enkelt "marks associated with differentiation are erased"?

Ja men endast vissa av dessa former av metylering, tas bort, för att det sedan under embryots utveckling skall kunna ske en vävnadsspecifik metylering. Användandet av "differentiation" anger att det inte är all metylering som försvinner, utan endast de som är associerade med differentierade celler. Metyleringen, som ärvs mellan generationerna är m.a.o. bibehållen, och kan på så vis ärvas vidare mellan generationerna. Och detta sker parallellt/fristående ifrån hur metyleringen ärvs mellan differentierade moder och dotterceller hos en individ, eller i könsstamcellerna.

 

Sedan skriver de:

[...] methylation patterns and histone modifications change rapidly to reflect those seen in differentiated cells.

Samma här, varför är de så vaga?

Vet inte vad mer du saknar här? Precis vilka modifieringarna som avses är nog svårt att precisera, även om mer data samlas in, f.f.a. från modellsystem i andra däggdjur. Metyleringarna är globala förändringar (vissa är inte ens statiska), vilket gör det knepigt att skaffa underlag för detaljerna (tillsammans med skillnader mellan olika celltyper, arter etcetera).

 

 

 


Denna bild kanske kan förklara lite:

Visa spoiler

Så är imprinting bara en könsspecifik epigenetisk egenskap?

 "könsspecifik" i detta sammanhang är specifikt för könscellerna (det finns även en könsspecifik inprinting, där det vanligast exemplet är inaktiveringen av en av kvinnans könskromosomer genom kondensation, som en effekt av bl.a. metylering).

Och för könscellerna så är svaret nej, imprinting genom metylering är inte begränsat till endast dessa celler. Skulle så vara fallet, skulle bl.a. celldifferentieringen försvinna, och motsvarande pluripotenta celler uppstå överallt.

Svara Avbryt
Close