1 svar
77 visningar
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 6 feb 2022 19:50 Redigerad: 6 feb 2022 21:21

Genetik: klumpigt formulerad sektion i kursboken

Hej, försök läsa detta:

Första stycket. Här radar de upp de olika sätten (fem sätt) histoner kan modifieras, bra. Den sista meningen angående ubiquitin kan flyttas någon annanstans eftersom vi går in på hur dessa modifikationer funkar först i nästa stycke.

Andra stycket. Den första och andra meningen kan skrivas ihop till en enda mening utan förlorad information, vilken ordbajs. De var tvungna också att säga "adding acetyl and ubiquitin" omvänt andra gången för att låta varierade?? Detta stycket kunde lika gärna varit en punktlista, det är definitivt inte löpande text, de följer samma struktur: vad görs? Vilket enzym gör det? Hur påverkar det transkription? I den sista meningen avviker de från detta och berättar inte via vilken mekanism det sker utan skriver bara "silence".

Tredje stycket. De går närmare in på acetylering här. I den första meningen som för övrigt är en upprepning av det som sägs i stycke två betonar de "at specific positions", är det det enda de vill berätta med denna mening? Den sista meningen berättar närmare varför DNA behöver simma fritt för att transkripteras; det är för att transkriptionsfaktorer och enhancers behöver kunna binda (varför nämner de inte transkriptas??). Ok, men detta gäller de andra metoderna också så det borde inte skrivas i detta stycke som förklarar acetylering specifikt.

Fjärde stycket. ÄNTLIGEN använder de ett bindeord: "also", jag slutade sedan länge förvänta mig inte sådan lyx från denna bok. Varför skriva "Phosphorylation and ubiquitination" en gång till när de två orden är så långa? De kunde mycket väl kunnat skriva "these two methods...". Vad betyder "in some instances"? Varierar det mellan arter eller mellan vävnadstyper eller fysiologisk situation eller hur skiljer det sig? 


Mag1, är det tydligt varför jag avskyr denna bok och hur dåligt skriven den är? Ingen som helst litterär eller pedagogisk skicklighet visas här. Det finns inga sakfel, men de gör mitt liv som läsare så, så, så svårt. Jag hade kunnat kondensera denna sektion avsevärt och bibehållit all infromation och gjort den skönare att läsa.

Jag inser nu att min kritik var riktad mot denna bok specifikt egentligen, jag har ju haft andra bioläroböcker som varit väldigt bra! 

Och ja, den är verkligen inte pinfärsk, boken är från 2004 men dess referenser från <1999. Det känns meningslöst att läsa den här boken, på 22 år lär en del saker ändrats och nya upptäckter gjorts...

mag1 8332
Postad: 8 feb 2022 20:12

Att du inte gillar boken framgår :)

Om sedan andra läsare av texten delar din åsikt varierar så klart. Repetition anses vara bra för inlärande, även om ingen gillar det in absurdum. Samtidigt ger repetitionen en chans för att nyansera budskapet. Och repetition ger fler ord, och vissa förlag ger författarna ersättning delvis per antal ord, så det finns en inbyggt drivkraft för ordinflation.

Men är det så illa? Att första meningen i ett stycke refererar tillbaka till ett tidigare stycke, som inte kommer direkt innan det aktuella stycket, är ett ganska enkelt knep att återkoppla tillbaka till det som nämnts tidigare, eller till och med nämndes i kapitlets introduktion (läsaren har inte glömt det men fokuset har skiftat till det som precis skrevs). På så vis kan flera parallella tankebanor eller berättarspår löpa genom texten, och författaren kan efter att diskuterat ett spår fortsätta genom beröringspunkter till ett annat spår, och samtidigt återanknyta till tidigare presenterad information/koncept. 

T.ex. om du tittar på ditt stycke tre, utan den första meningen (som du tycker är upprepning) så går det från kromatininaktivering genom metylering/deacetylering av histoner genom dessa två enzymer - till att i nästa stycke behandla acetylering av lysiner i histoner, d.v.s. en motsatt process. Den första meningen bryggar över mellan styckena genom beröringspunkten (acetyleringens betydelse för att få histonerna att modulera kondensationen av kromatinet). Denna meningen öppnar för att i resten av stycket skifta fokus från kromatinkondensation (genom deacetylering/metylering), till att istället beskriva den motsatta/motverkande processen acetyleringen.

Svara Avbryt
Close