2 svar
12 visningar
Farina 31
Postad: 28 maj 13:12

Genetisk variation

Hej

Jag förstår inte vad genetisk variation betyder. Jag vet att man kan tala om genetisk variation på olika nivåer,DNA-nivå, Gen nivå, Fenotypisk nivå och kromosom nivå och det står i min bok att den genetiska sammansättningen kan ändras genom migration,mutation,genetisk drift och urval och det här leder till genetisk variation men menas det på gen nivå?Om det är på gen nivå är vi inte alla unika genetisk? Om det är på gen nivå varför behövs det ens migration,mutation,genetisk drift eller urval för variation när vi alla är unika?

Alla svar uppskattas

Aboud 45
Postad: 28 maj 13:17

Genetisk variation är precis som det låter. Att en population inom en art har större fitness än andra inom arten och det beror på den genetiska variationen som orsakas av exempelvis  av mutationer slumpmässigt som gör att några av de anpassas till miljöt dom är i bättre än andra inom arten. Som du nämnde också. Det blir en variation pga genetisk drift som kan exemepevis vara någon sort av grafisk isolering som isolerade arten och sedan med tiden blev det en genetisk variation som gjorde att det bildades en ny art när den ursprungligen tillhörde den andra arten

mag1 5244
Postad: 28 maj 14:16

Vi har alla varsin unik uppsättning av DNA (till och med enäggstvillingar, som åtminstone har små skillnader i DNA-sekvensen p.g.a. misstag under DNA-replikationen). Så det finns en genetisk variation mellan individer, som i princip kan vara begränsad till en skillnad på enstaka nukleotidbaser, till skillnader i miljontals nukleotidbaser i genomet. I mindre och isolerade populationer, som inte korsats/parat sig utanför populationen blir avkomman över tid mer genetiskt lika varandra, den genetiska variationen minskar med andra ord. I större populationer kan en större genetisk variation finnas kvar, motsvarande en bibehållen genetisk variation. Vid "utbyte" av gener mellan populationer (t.ex. genom parning) kan nya uppsättningar av gener fås, och därmed en ökat genetisk variation i en eller bägge populationerna.

Oberoende av "utbyte" genom korsning/parning, sker även, som du skrev genetisk drift och urval. Och detta leder till att den genetiska variationen inom en population kan öka (och även mellan två olika populationer, då de variationsökande processerna sker var och en för sig i de respektive populationerna).

Vi, som individer, är genetiskt unika, d.v.s. har inte exakt samma DNA-sekvens i generna, och inte heller exakt samma antal av varje gen (det finns m.a.o. för vissa gener mer än en kopia, och mellan individer varierar antalet kopior av genen). Och den genetiska variationen är generellt ganska stor mellan oss människor, i alla fall tillräckligt stor för att enstaka populationer inte skulle gå under, eller konkurreras ut (under tiden innan civilisationer såg till att låta många fler överleva, d.v.s. under den tid då framför allt det naturliga urvalet fortfarande avgjorde populationernas framgång).

Men skulle en begränsad population endast få avkomma med medlemmar ur samma population, minskar den genetiska variationen inom populationen. Och samtidigt ökar risken för t.ex. en ökad förekomst av ärftliga sjukdomar och inavel.

Svara Avbryt
Close