5 svar
49 visningar
Sputnik66 är nöjd med hjälpen
Sputnik66 241
Postad: 9 dec 2020

Genteknik med bakterier

Hej kan någon förklara hur  agrobacterium tumefascias fungerar i genteknik sammanhang? Speciellt i gmo där man har en bakterie samodling. Vad är det  agrobacterium tumefascias gör? Var det att den kan sammanfoga en okänd gen till sin egna dna och därav tillverka också den okända genen i sin proteinsyntes tex?

mag1 1260
Postad: 9 dec 2020

Hej!

Denna bakterie kan användas på fler sätt inom molekylärbiologi/genteknik. Den kan infektera och överföra gener till  jordbruksgrödor. Det är en av de mer uppenbara gentekniska sammanhangen.

Hur sker detta? På svenska versionen av wiki är informationen lite sparsam, men den engelska innehåller mer.

Undersök vidare, och fråga igen om du fastnar eller behöver hjälp att reda ut något.

Sputnik66 241
Postad: 15 dec 2020

Så vad jag har förstått med det hela är att man genmodifierar ti-plasmiden för att sedan låta den bakterien reproducera sig så att den modifierade ti plasmiden blir många för att sedan infektera plantan med den bakterien mha samodling tex

mag1 1260
Postad: 15 dec 2020

Ja det är ett sätt denna bakterie och dess speciella plasmid kan användas.

Vilka effekter tror du effekten blir av att växten samodlas med bakterien, som har den modifierade plasmiden? Hur påverkas växten av att den som du kallade det infekteras av plasmiden? Och hur kan detta användas för GMO grödor?

Sputnik66 241
Postad: 15 dec 2020

Jo det blir som en tumör. I tumören extraherar man då celler ifrån den för att odla dessa celler till en gmo planta

mag1 1260
Postad: 16 dec 2020

Ja, de celler som bakterien pumpar in plasmiden i blir förändrade. Detta genom att gener från plasmiden stoppas in i växtens kromosomer och ärvs vidare i växtens celler - på så vis uppstår de modifierade cellerna.

I laboratorier har till och med växters blad doppats i en bakteriekultur av agrobacterium tumefascias med modifierad plasmid, och har plasmiden överförts. 

Agrobacterium tumefascias är primärt en saprotrof, och lever på dött organiskt material. Men även en växtpatogen (=ger upphov till sjukdom i växter) vilket är ett stort problem då det påverkar jordbruksväxter och skördarna av dessa växter. Så denna bakterie är inte önskvärt då den minskar skördarnas storlek/avkastning, speciellt för växter som är fleråriga, då de gener som ger skadorna ärvs vidare till nästa säsong.

Med framgång har en icke-patogen släkting till Agrobacterium tumefascias använts (Agrobacterium radiobacter), som modifierats för att bilda en typ av antibiotika specifik mot Agrobacterium tumefascias. Ännu en länk till genetiskt modifierade mikroorganismer.

Svara Avbryt
Close