2 svar
30 visningar
Pussgurka123 är nöjd med hjälpen
Pussgurka123 14
Postad: 19 mar 10:58

genterapi

hej jag skriver en redovisning om genterapi just nu och behöver lite hjälp med att förstå vissa ord, och ja jag har försökt söka upp på internet innan vad dessa betyder men inget leder mig någonstans.

genotoxicitet?

insertionsmutationer?

retrovirusvektorer? (vet vad vektor är men retrovirus?)

Sedan har min lärare lämnat en öppen fråga till oss om vi tycker det bör sättas gränser och om ja vilka, har ni några ideer på gränser som bör sättas? Enda jag i nuläget kan komma på är att använda genterapi för designer babies, då barnen kan bli "utnyttjade". Hur tänker ni, berätta!!

mag1 2243
Postad: 19 mar 13:01 Redigerad: 19 mar 13:02
Pussgurka123 skrev:

hej jag skriver en redovisning om genterapi just nu och behöver lite hjälp med att förstå vissa ord, och ja jag har försökt söka upp på internet innan vad dessa betyder men inget leder mig någonstans.

 

genotoxicitet?

Kommer ifrån kombinationen av gen och toxisk (toxisk = giftig). Det är ett begrepp som används när en genprodukt, t.ex. ett protein, får en så pass hög effekt i cellen att den börjar må dåligt - cellen blir förgiftad av att genprodukten påverkar cellen för mycket. Ett exempel på detta är när cellen manipuleras att bilda mer av ett visst protein. Koncentrationen av proteinet blir högre, och effekten också - där enzymer i högre koncentration påverkar bildningen av sina produkter som kan ansamlas i för hög koncentration. Eller när mer av ett protein bildas, mer än vad cellen klarar av att bilda/vecka - då stannar mycket av cellens proteinbildning av, vilket påverkar (nybildningen av de andra proteiner som cellen behöver.

insertionsmutationer?

Helt enkelt att mer/nytt DNA stoppas in på en plats där det inte var tidigare. Om t.ex. en gen skall stoppas in i en kromosom (som är ett sätt att göra genterapi) sker en insertion (=införande på svenska) av ett eller flera baspar i DNA.

 

retrovirusvektorer? (vet vad vektor är men retrovirus?)

Ta en titt på t.ex. Wikipedia, så står det en del om denna virusfamilj. Det speciella med denna typ av virus, retrovirusen, är att de har sitt genom i form av RNA. För att kunna kopiera detta RNA genom, återtranslateras (reverse eller retrotranslation på engelska, därav namnet) RNA till DNA (tvärt om från den centrala dogmen), och stoppar in virus DNA in i t.ex. en av våra kromosomer. När detta är gjort bildas nya kopior av RNA genomet med hjälp av ett RNA polymeras.

När retrovirus används som vektorer, syftar man inte på vektor som bakterievektorer, utan på en vektor som i epidemiologin - där t.ex. malariaparasiten sprids av sin vektor myggan.

Retrovirus har redan förmågan att stoppa in nya DNA-sekvenser i våra kromosomer, så de skulle kunna användas för genterapi.

 

Sedan har min lärare lämnat en öppen fråga till oss om vi tycker det bör sättas gränser och om ja vilka, har ni några ideer på gränser som bör sättas? Enda jag i nuläget kan komma på är att använda genterapi för designer babies, då barnen kan bli "utnyttjade". Hur tänker ni, berätta!!

Designer babies brukar dyka upp tidigt vid etiska diskussioner om genterapi. Det finns även tillämpningar där t.ex. genetiska sjukdomar skulle kunna mildras/botas genom genetisk modifiering av celler hos t.o.m. vuxna och/eller redan i det utvecklande fostret.

Det går redan idag att plocka ut några celler några celldelningar efter att spermien befruktat äggcellen, och det endast är en klump celler. Dessa celler kan då delvis sekvenseras och det går att ta reda på om cellklumpen har en sjukdomsalstrande mutation eller inte. Utifrån det svaret kan cellklumpen låtas utvecklas till ett embryo och sedan foster, eller så kan cellklumpen kasseras för att undvika denna genetiska sjukdom. Detta görs så klart inte på vanliga sjukhus utan endast för vissa allvarliga genetiska sjukdomar och efter etiska överväganden. Vet inte ens om detta sker i Sverige idag.

Pussgurka123 14
Postad: 19 mar 15:16
mag1 skrev:
Pussgurka123 skrev:

hej jag skriver en redovisning om genterapi just nu och behöver lite hjälp med att förstå vissa ord, och ja jag har försökt söka upp på internet innan vad dessa betyder men inget leder mig någonstans.

 

genotoxicitet?

Kommer ifrån kombinationen av gen och toxisk (toxisk = giftig). Det är ett begrepp som används när en genprodukt, t.ex. ett protein, får en så pass hög effekt i cellen att den börjar må dåligt - cellen blir förgiftad av att genprodukten påverkar cellen för mycket. Ett exempel på detta är när cellen manipuleras att bilda mer av ett visst protein. Koncentrationen av proteinet blir högre, och effekten också - där enzymer i högre koncentration påverkar bildningen av sina produkter som kan ansamlas i för hög koncentration. Eller när mer av ett protein bildas, mer än vad cellen klarar av att bilda/vecka - då stannar mycket av cellens proteinbildning av, vilket påverkar (nybildningen av de andra proteiner som cellen behöver.

insertionsmutationer?

Helt enkelt att mer/nytt DNA stoppas in på en plats där det inte var tidigare. Om t.ex. en gen skall stoppas in i en kromosom (som är ett sätt att göra genterapi) sker en insertion (=införande på svenska) av ett eller flera baspar i DNA.

 

retrovirusvektorer? (vet vad vektor är men retrovirus?)

Ta en titt på t.ex. Wikipedia, så står det en del om denna virusfamilj. Det speciella med denna typ av virus, retrovirusen, är att de har sitt genom i form av RNA. För att kunna kopiera detta RNA genom, återtranslateras (reverse eller retrotranslation på engelska, därav namnet) RNA till DNA (tvärt om från den centrala dogmen), och stoppar in virus DNA in i t.ex. en av våra kromosomer. När detta är gjort bildas nya kopior av RNA genomet med hjälp av ett RNA polymeras.

När retrovirus används som vektorer, syftar man inte på vektor som bakterievektorer, utan på en vektor som i epidemiologin - där t.ex. malariaparasiten sprids av sin vektor myggan.

Retrovirus har redan förmågan att stoppa in nya DNA-sekvenser i våra kromosomer, så de skulle kunna användas för genterapi.

 

Sedan har min lärare lämnat en öppen fråga till oss om vi tycker det bör sättas gränser och om ja vilka, har ni några ideer på gränser som bör sättas? Enda jag i nuläget kan komma på är att använda genterapi för designer babies, då barnen kan bli "utnyttjade". Hur tänker ni, berätta!!

Designer babies brukar dyka upp tidigt vid etiska diskussioner om genterapi. Det finns även tillämpningar där t.ex. genetiska sjukdomar skulle kunna mildras/botas genom genetisk modifiering av celler hos t.o.m. vuxna och/eller redan i det utvecklande fostret.

Det går redan idag att plocka ut några celler några celldelningar efter att spermien befruktat äggcellen, och det endast är en klump celler. Dessa celler kan då delvis sekvenseras och det går att ta reda på om cellklumpen har en sjukdomsalstrande mutation eller inte. Utifrån det svaret kan cellklumpen låtas utvecklas till ett embryo och sedan foster, eller så kan cellklumpen kasseras för att undvika denna genetiska sjukdom. Detta görs så klart inte på vanliga sjukhus utan endast för vissa allvarliga genetiska sjukdomar och efter etiska överväganden. Vet inte ens om detta sker i Sverige idag.

Tack!!! Fick lite mer klarhet nu i begreppens innebörd ☺️☺️

Svara Avbryt
Close