9 svar
206 visningar
Lo1234 12
Postad: 3 dec 2021 10:26

Geografisk undersökning

Behöver tips på vad man kan skriva om, jag måste genomföra en egen geografisk undersökning. Kan vara en geografisk fråga eller fenomen genom att samla in data, ordna den i överskådliga kartor, presentera data samt analysera den och dra slutsatser.

Programmeraren 3340
Postad: 3 dec 2021 10:43

Hittade en text av en lärare som innehåller lite idéer: https://1larare.svedala.se/faltstudier-i-geografi-vad-kan-det-vara/
Texten är skriven för grundskolan men idéerna kan säkert utvecklas vidare.

Om undersökningen inte är en fältstudie får du utgå från information som du kan hitta på annat sätt. T ex "Hur påverkar 5 meters havsnivåhöjning Stockholms innerstad" (eller nån annan höjning som klimatrapporterna nämner).

Lantmäteriet har historiska kartor. Kanska kan man göra en frågeställning om hur ett område förändrats, t ex vägnätet eller bebyggelsen.
https://historiskakartor.lantmateriet.se
https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/jamfor-historiska-kartor/

Lo1234 12
Postad: 3 dec 2021 12:05

Kan man skriva vilken mark som är bäst att bygga på? dvs fördelar med olika jordlager eller något liknande, men frågan är hur man ska jämföra detta med en historisk karta

Programmeraren 3340
Postad: 3 dec 2021 14:16

Ja,  men man kan bygga på all mark (även om det är enklare på vissa typer).

Välj något där du antingen kan få fram data själv genom fältstudie eller där du har bra befintliga datakällor.

Riksantikvarieämbetet har kartor där alla kända fornlämningar är utmärkta. Jag vet inte om det ger ett intressant utfall men man skulle kunna undersöka om bebyggelseutvecklingen i ett antal områden har tagit hänsyn till fornminnen. För att veta om det är "värt besväret" kan du t ex snabbkolla några platser i Stockholm (högt byggtryck) där det finns fornminnen mha historiska kartor. Kan vara i krångligast laget (jag bara spånar).

Lo1234 12
Postad: 3 dec 2021 16:47

tycker faktiskt att uppgiften är väldigt krånglig får liksom inte grepp på den, men om vi bortser från tidigare ämnen kan man typ inte göra en undersökning om befolkningen i en specifik stad? känns som att jag är ute och cyklar

Programmeraren 3340
Postad: 3 dec 2021 17:40

Jo då. Du behöver hitta något relaterat till geografi. T ex finns data för hur stor andel som vaccinerat sig mot Covid per kommun (och per stadsdel i de större städerna).

Hur stort ska arbetet vara? Väldig skillnad mellan en inlämninsguppgift och t ex ett gymnasiearbete.

Lo1234 12
Postad: 3 dec 2021 18:03

det ska vara en rapport, dvs inledning frågeställningar, metod, resultat och diskussion 3-5 sidor totalt  

Programmeraren 3340
Postad: 3 dec 2021 18:12

Ska det vara en fältstudie ("räkna fimpar" etc) eller kan du ta data från t ex Internet?

Lo1234 12
Postad: 3 dec 2021 18:35

man kan ta data från internet

Programmeraren 3340
Postad: 3 dec 2021 19:32 Redigerad: 3 dec 2021 22:20

Befolkningsutveckling? Tänker på hur den förändrats över tid, t ex från landsbygd till storstad. SCB har data om det i excel-format:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/#_TabelleriStatistikdatabasen

T ex:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangden-i-sveriges-kommuner-19502020-enligt-indelning-1-januari-2021/

Svara Avbryt
Close