5 svar
62 visningar
Göteborg_1234hjälp 6
Postad: 16 feb 15:18 Redigerad: 16 feb 16:50

Geometri åk 9 Skala, likformighet osv

Jag fattar inte dessa uppgifterna? Alltså uppgift

2 till 4 förklara alla av dem snälla!

Trinity2 1331
Postad: 16 feb 15:39
Göteborg_1234hjälp skrev:

Jag fattar inte dessa uppgifterna? Alltså uppgift

1-4 förklara alla snälla!

1.

L1 är en rät linje alltså är u sidovinkel till 120° och är u=....

z är likbelägen vinkel till u, alltså är z = ....

v är sidovinkel till z eller likbelägen vinkel till 120°, alltså är v = ...

Göteborg_1234hjälp 6
Postad: 16 feb 16:52

Jag vet redan uppgift 1 men inte de alla andra uppgifterna!

Trinity2 1331
Postad: 16 feb 16:54

2.

Planen är 24 m = ____ dm lång och 8 m = ____ dm bred.

Hennes ritning har bredden 2 dm. 

Vilken skala använder hon? Vad blir långsidan med denna skala?

Göteborg_1234hjälp 6
Postad: 16 feb 17:29

Kan jag få uträkningarna och svaret. För att då kommer jag att förstå grunden av uppgiften, snälla!


Tillägg: 16 feb 2024 17:30

Ge mig facit och uträkningarna så att jag förstår!

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

 

farfarMats Online 1090
Postad: 16 feb 19:21 Redigerad: 16 feb 19:23

2.   Att skiss och plan är likformiga betyder att de har samma form, alltså bland annat att längden/bredden år lika.  T.ex om längden på planen är 10ggr bredden så ska också skissens längd vara 10ggr skissens bredd.

 

3. Diagonalen delar ramen i två likadana trianglar. Om ramen är rektangulär är alla hörnvinklar räta (per definition) vilket i trianglarna innebär att vinkeln som står mot diagonalen är rät. Om vinkeln är rät så gäller Pyhagoras sats: Sätt in längderna och kolla.

 

4. Kolla defintionen av skala. 


Tillägg: 16 feb 2024 19:27

Vi som sitter här och hjälper kommer aldrig att ge facit och uträkningarna i alla fall inte utan att du visat vad du försökt göra, det vore helt mot alla principer. Däremot kommer vi att fortsätta att lotsa dig mot målet tills du är där.

 

Jag tror att jag  talar för alla här....

Svara Avbryt
Close