13 svar
40 visningar
Ellalisa är nöjd med hjälpen!
Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

Germaniumtetrahydrid

a)vilka intramolekylära bindningar finns i mellan germaniumtetrahydrid? Svar : kovalent bindning. Skillnaden i elektronegativitets är 0,19.

b)Vad är det som gör germaniumtetrahydrid en gas vid rumstemperatur? 

svar : När germaniumhydrids tillfälliga diploer bildas hålls de ihop av van deer Wales krafter

Jag vet att det är fel. Hur ska man tänka?

Teraeagle Online 10126 – Moderator
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

a) Fel. Var har du hört den regeln? Det är bättre att konstatera att det är en kemisk förening mellan två icke-metaller och dessa föreningar brukar vara...?

Edit: Ser att du ändrade svaret på a) till kovalent bindning, vilket är rätt.

På b) måste du studera ifall molekylen har symmetri.

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

Vad menar du? Varför ska man studera symmetrin? Germanium har laddningen 4+ hydrid har laddningen 1- . Alltså är den kemiska formeln GH4 . 4 väte binder till en germanium atom 

               H

               |

       H  -G - H

              |
              H

så här ritar jag germaniumhydrid

Ja, när brukar det vara relevant att studera ifall en molekyl har symmetri?

Jag har sett att du och Smaragdalena har diskuterat det flera gånger i andra trådar.

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

Om molekylen är en dipol måste den vara vinklad osymmetrisk och ha polär kovalent bindning inom molekylen

Rör det sig om en dipol i det här fallet?

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019 Redigerad: 2 dec 2019

nej molekylen är ingen dipol? det är van deer waals bindingar i mellan molekylerna. Molekylen är symmetrisk

Bra! Vad innebär det för bindningsstyrkan? Blir bindningarna svaga eller starka mellan molekylerna?

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019

Bindningarna blir svaga eftersom att det är van deer waals krafter mellan molekylerna 

Och vad händer då med kokpunkten? Blir den låg eller hög?

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 2 dec 2019

Låg kokpunkt eftersom att bindningarna mellan molekylerna är svaga

Bra.

Om kokpunkten är låg, vilket aggregationstillstånd kommer då ämnet troligtvis att ha (vid rumstemperatur)? Fast, flytande eller gas?

Ellalisa 160 – Avstängd
Postad: 3 dec 2019

Förmodligen gasform 

Rätt! Nu har du löst uppgiften.

Svara Avbryt
Close