1 svar
110 visningar
Snusmumriken 257
Postad: 25 mar 2023 23:59

Glukos kan verka reducerande

Glukos kan verka reducerande, t. ex i varm, alkalisk lösning reducerar glukos Cu(II) till Cu(I).

a) Vilken grupp i glukosmolekylen är det som då reagerar? 

Jag har kommit fram till att det är den lösa aldehydgruppen som reagerar, dvs -CHO. 

b) Skriv formeln för reaktionen. I varm alkalisk lösning reducerar glukos Cu2+ joner ut som Cu(OH)2 och Cu2+ joner som Cu2O. 

Om jag kommer ihåg oxidation och reduktion rätt borde detta innebära att glukosen ger ifrån sig en elektron. Däremot tror jag att jag blir förvirrad av att det är just en alkalisk lösning, och därför vet jag inte riktigt var jag ska fortsätta. 

Teraeagle 20568 – Moderator
Postad: 26 mar 2023 13:36 Redigerad: 26 mar 2023 13:37

Man kan oxidera en aldehyd till en karboxylsyra, så det är vad som händer. Om man jämför oxidationstalen för kolet i dessa två så är det +1 i aldehyden och +3 i karboxylsyran. Det innebär att varje glukosmolekyl avger 3-1=2 elektroner när den oxideras.

Vi kan kalla glukos för "R-CHO" där R står för den del av molekylen som inte reagerar. Produkten blir då "R-COOH". Uppgiften går därmed ut på att balansera:

R-CHO + Cu(OH)2 --> R-COOH + Cu2O

Som alltid när du har en reaktion i vattenlösning är du fri att lägga till vatten hur du vill som reaktant eller produkt. Att lösningen är alkalisk innebär att du även kan lägga till hydroxidjoner som reaktant (eller produkt) för att balansera formeln.

Svara Avbryt
Close