3 svar
18 visningar
Arbetsmyran 255
Postad: 15 nov 21:17 Redigerad: 15 nov 21:20

Glykoprotein

I cellmembranet finns glykoprotein. Dessa protein har varierande egenskaper liksom transport, receptor för signalämnen, id-bricka, enzym och ihopkoppling av celler. Så har jag tolkat det, att alla funktionerna är orsakas av glykoproteinet. Stämmer det?

mag1 6455
Postad: 15 nov 21:33

Ah, du uppdaterade trådens innehåll precis när jag skrev, nu passar texten bättre med trådens titel :)

I cellmembranet finns glykoprotein. Dessa protein har varierande egenskaper liksom transport, receptor för signalämnen, id-bricka, enzym och ihopkoppling av celler. Så har jag tolkat det, att alla funktionerna är orsakas av glykoproteinet. Stämmer det?

Nej inte riktigt, för det är inte ett enda glykoprotein, som har alla dessa funktioner. Istället är glykoprotein ett samlingsnamn för de många proteiner, som har kolhydrater kovalent bundna till sig. Glykoprotein kan vara membranbundna, och lösliga i/utanför cellen, samt även utsöndras till utsidan av kroppen.

De funktioner som du beskriver i din fråga, kan tillhandahållas av flera olika typer av glykoproteiner (men en del kan även ske med icke-glykosylerade proteiner).

Arbetsmyran 255
Postad: 15 nov 21:41

Kan man säga att transport tas hand om med kanalprotein, receptorer för signalämnen hanterar receptorprotein, och typ id-bricka hanterar glykoprotein?

mag1 6455
Postad: 15 nov 22:46
Arbetsmyran skrev:

Kan man säga att transport tas hand om med kanalprotein, receptorer för signalämnen hanterar receptorprotein, och typ id-bricka hanterar glykoprotein?

Nja.

Ytreceptorer (är oftast glykosylerade, så en form av glykoprotein) binder signalämnen, däribland vissa hormoner.

Transport sker inte m.h.a. kanalproteiner. Istället sker det genom kanaler ett passivt flöde av ämnen som vatten och joner, vilka flödar från en volym med högre koncentration av ämnet (t.ex. cellens utsida), till en volym med lägre koncentration av ämnet (i exemplet cellens cytoplasma/insida).

Transport av ämnen genom membran är mer av en aktiv process, vilket sker genom så kallade transportörproteiner.

Med id-bricka vet jag inte riktigt vad du syftar på, men det finns cellspecifika ytproteiner, vilka används t.ex. när celler binder till varandra, utbyter information, samt vid studier av celler/diagnostik. T.ex. ytproteinet CD4, vilket är specifikt för T-hjälparceller.

 

Alla dessa olika typer av proteiner, med olika biologiska funktioner, kan vara glykosylerade, d.v.s. var och en kan vara exempel på glykoprotein.

Svara Avbryt
Close