3 svar
28 visningar
Sputnik67 Online 45
Postad: 4 dagar sedan

Gmo

Hej! En prominent nackdel med gmo kan vara att genpolen blir mindre ju, i och med att man kanske motar bort/ersätter vissa andra gener som skulle ha varit där istället för den inplacerade genen. Sedan kan man heller inte få tillbaka dendära orginalgenen som man genmodifierat eftersom den nu är borta.

Vilka konsekvenser finns det då att genpolen/genvariationen blir allt mindre och mindre. Är det kanske att artrikedomen går ner? 

mag1 1149
Postad: 4 dagar sedan
Sputnik67 skrev:

Hej! En prominent nackdel med gmo kan vara att genpolen blir mindre ju, i och med att man kanske motar bort/ersätter vissa andra gener som skulle ha varit där istället för den inplacerade genen.

Detta beror helt på vilken form av modifikation som sker, ofta tillförs en gen för att få en organism med andra och önskade egenskaper (typ näringsinnehåll, resistens mot torka). Ersätts gener i en organism som är nödvändiga för organismen, minskar oftast dess fitness och vid konkurrens med den av evolutionen optimerade grödan klarar sig den organism med högst fitness bäst.

 

Sedan kan man heller inte få tillbaka dendära orginalgenen som man genmodifierat eftersom den nu är borta.

Ja det blir väl i alla fall knepigare, men går det att ersätta en gen med en annan, går det nog att stoppa in orginalgenen vid behov eller hur?

 

Vilka konsekvenser finns det då att genpolen/genvariationen blir allt mindre och mindre. Är det kanske att artrikedomen går ner? 

Vet inte hur du tänker det att genvariationen minskar med GMO? Om du ändrar i genomet på en organism skiljer sig den modifierade organismen mot ursprunget - vilket definitionsmässigt ökar genvariationen...

 

Vilka konsekvenser finns det då att genpolen/genvariationen blir allt mindre och mindre. Är det kanske att artrikedomen går ner?

Artrikedomen, gäller samtliga arter i just den miljön, och den brukar förändras genom t.ex. jordbruk där endast en gröda (t.ex. vete) är intressant och alla andra växter i princip räknas som ogräs. GMO kan i detta sammanhang användas för att genom t.ex. besprutning avdöda icke-modifierade organismer och endast GMP grödan finns kvar.

Sputnik67 Online 45
Postad: 3 dagar sedan

Jaha. Finns det då några biologiska nackdelar med att genmodifiera. Jag har ju hört om att den biologiska mångfalden kan minskas så att ekosystemets jämvikt rubbas; dock vet jag inte på vilket sätt. Det var något med att gmo av tex vete kan spridas till vilda växter vilket kan få konsekvenser på något vis.

mag1 1149
Postad: 3 dagar sedan
Sputnik67 skrev:

Jaha. Finns det då några biologiska nackdelar med att genmodifiera. Jag har ju hört om att den biologiska mångfalden kan minskas så att ekosystemets jämvikt rubbas; dock vet jag inte på vilket sätt.

Det klassiska exemplet på detta är en jordbruksgröda som görs resistent mot ett växtgift. Besprutas åkern och marken omkring med detta växtgift dör liknande växter men inte jordbruksgrödan - många arter kan på så vis försvinna ur det ekosystem som är åkern och mark/vattendrag omkring.

 

Det var något med att gmo av tex vete kan spridas till vilda växter vilket kan få konsekvenser på något vis.

Ja gener kan spridas mellan individer av samma art och till andra.

Svara Avbryt
Close