10 svar
50 visningar
ella_bella 5
Postad: 30 jan 2023 18:43

Grafer

Förstår verkligen inte hur man ska tänka på dessa uppgifter? Har försökt med pythagoras, avståndsformeln osv. Känns som något saknas?

Ture 9447 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2023 18:58

Pytagoras är en vinnare!  Visa hur du försökt! 

ella_bella 5
Postad: 30 jan 2023 19:27

Jag kommer inte fram till något... Behövs det inte ett till x värde (alltså det som saknas), för att jag ska kunna sätta upp en formel? :)

Ture 9447 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2023 19:33

Hur lyder pytagoras? 

Fyll i det du har, vad saknas? 

ella_bella 5
Postad: 30 jan 2023 19:35

a^2+b^2=c^2

Vilka värden måste jag sätta in då?

Ture 9447 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2023 19:36

Vad har du för värden från uppgiften? 

ella_bella 5
Postad: 30 jan 2023 19:37

A(-12,0) 

B(12,0)

C(x;9,6)

Ture 9447 – Livehjälpare
Postad: 30 jan 2023 19:43

Rita ett streck till punkten C från origo. Hur långt är det strecket? 

Ett annat streck, från C rakt ned tii x-axeln, hur långt är det strecket? 

Slutligen drar du ett streck till origo.

Nu har du en rätvinklig triangel, med värden på hypotenusa och ena kateten

ella_bella 5
Postad: 30 jan 2023 19:45

Tack för hjälpen!

izamal0601 1
Postad: 17 jan 11:50
Ture skrev:

Rita ett streck till punkten C från origo. Hur långt är det strecket? 

Ett annat streck, från C rakt ned tii x-axeln, hur långt är det strecket? 

Slutligen drar du ett streck till origo.

Nu har du en rätvinklig triangel, med värden på hypotenusa och ena kateten

Hur får man fram c till origo? 

Hur får man fram c till origo?

Punkten c ligger på en cirkel med centrum i origo. Avständet från cirkelns kant till centrum kallas...

Svara Avbryt
Close