0 svar
59 visningar
SVA3 1
Postad: 14 nov 20:37

Granska manus till argumenterande tal

Hej! Jag läser nu kursen SVA 3 och vi kommer snart hålla muntliga framställningar. Jag vet inte om det går att jag kan visa min manus för att få lite feedback. Eftersom jag vet inte mycket om hur en bra argumenterande tal ska se ut. Följande är min manus med min tes högst upp.

 

                                          Språk är makt


Det var sedan människor började tala för tusentals år sedan som ojämlikheten först introducerades i världen. Än idag kan man tydligt se hur folk med stor ordförråd har högre inflytande i samhället. Oavsett vilken väg man vill ta i livet så kommer språk alltid vara en viktig del för att uppnå lycka. Det medför att alla behöver ha stor ordförråd och olika varianter på ord i sitt språk, för att vem vill inte bli lyckligt? 


När man nämner uttrycket “språk är makt” så menar man att faktorn av makt eller inflytande en människa har utgörs för det mesta bara av språket man talar. Det är genom språket som människor formar, uttrycker och förklarar deras tankar. Allt från kunskaper, minnen och känslor som vi behandlar varje dag under vårt liv finns inne i språk. Författaren Johanna Broman (feb 5, 2019) skriver i artikeln Språkets påverkan på människan om språkets, hur med språk vi visar vem vi är som människor och med det utvecklar vi oss själva och andra. Hon förklarar också att utan språk skulle vi inte kunna utveckla våra sociala förmågor som är bland annat att samarbeta och stötta varandra. Utan dessa förmågor skulle vi inte kunna uppnå det utvecklade samhället vi lever i idag.


På samma sätt är det viktigt att redan när man är ett barn ska få tala sitt eget modersmål annars så kan det krympa ens självbild. Då idag lever vi i en värld som blir allt mer globaliserad, där människor flyttar och interagerar med varandra. Genom att kunna tala ett språk som man behärskar fullständigt, så kan man lätt tillägna sig ord på ett nytt språk. Modersmålet har alltså stor betydelse för människans identitet och tankeutveckling. Den kan skapa god självkänsla hos människor, där man får förtroende på sina språkkunskaper. Det gör i sin tur inlärningen av andra ämnen betydligt enklare när man känner sig säker och kunnig vid samtal med andra människor.


Vissa personer kanske hävdar att vi har kommit så långt i samhället, att vi inte dömer människor och deras kunskaper efter hur de talar, utan vad de faktiskt kan. Att man kan bevisa sig duktig och kompetent på andra sätt än genom att tala. Så kan fallet vara i många arbetsplatser, däremot så kommer man inte ta sig långt med att bara visa sina kunskaper. Det utvecklingen vi har uppnått idag beror i största del av samarbete, då människorna behövde kommunicera med varandra för att komma fram olika slutsatser. En gammal historia från bibeln som heter Babels torn handlar om en grupp människor i en stad som skulle bygga upp ett hög torn ända upp till himlen. Syftet var att de skulle vara mäktigare än alla andra människor. När Gud såg på vad de gjorde så sa han att de är ett enda folk med samma talande språk, inget är omöjligt för dem. Så han bestraffade de genom att skapa förvirring i deras språk så att den ena inte förstod vad den andra sa. Det gjorde att tornet i staden så småningom rasade. Trots att detta folk var smarta och kunniga med deras arbete så kunde de inte gå vidare när de inte längre kunde kommunicera med varandra. Från den historien kan man dra slutsatsen att utan språk skulle det inte gå att samarbeta. Det skulle i sin tur dra ner samhällsutvecklingen och göra människan till vilken annan art som helst på jorden. 


Avslutningsvis så är språk en väldigt viktigt nyckel till lyckan. Språket har alltid varit människans enda redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språk så kompletterar vi eller rättar varandras tankar och idéer för att till slut alltid uppnå de bästa resultat. Världen skulle aldrig utvecklas lika snabbt och smidigt om den utgick bara från en enda tankesätt. Det är därför man menar att språk är makt.

Svara Avbryt
Close