2 svar
345 visningar
revolten är nöjd med hjälpen
revolten 86 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 16:17 Redigerad: 10 feb 2018 16:19

Gränsvärde och absolutbelopp

Hej!

Jag har problem med två uppgifter. Första ärlimx-(x2+3x-x2+1)  och andra är limx(x2+3x-x2+1).

 

På båda började jag med att förlänga med konjugatet och sedan förkorta med x2 och då fick jag framlimx-(3xx2-1x21+3x+1+1x2) och limx(3xx2-1x21+3x+1+1x2).

Nämnaren ser jag går mot 2 då x± och sista termen i täljaren ser jag går mot 0. Jag vet dock inte vad jag ska göra med 3xx2. Är det samma sak som 3xx? Var går den när x- och när x?

 

Rätt svar på första ska vara uppgiften är -32 och rätt svar på andra är 32.

Smaragdalena 73399 – Lärare
Postad: 10 feb 2018 17:31

Ja, x2=|x| \sqrt{x^2}=|x| . Bryt ut x och förkorta - tänk på att det blir olika tecken när du tar bort absolutvärdet beroende på om x går mot positiva eller negativa oändligheten.

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 10 feb 2018 17:52

Hej!

Om du förlänger med lämpligt konjugatuttryck och använder Konjugatregeln så kan du exempelvis skriva

    x2+3x-x2+1=(x2+3x-x2+1)(x2+3x+x2+1)x2+3x+x2+1=3x-1x2+3x+x2+1 . \sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+1} = \frac{(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+1})(\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+1}} = \frac{3x-1}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+1}}\ .

Om absolutbeloppet |x| |x| är ett stort tal så är

    x2+3x=|x|·1+3x|x| \sqrt{x^2+3x} = |x| \cdot \sqrt{1+\frac{3}{x}} \approx |x|

och

    x2+1=|x|·1+1x2|x| \sqrt{x^2+1} = |x| \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \approx |x|

vilket ger att 

    x2+3x-x2+13x-12|x|=32·sign(x)-12|x|32·sign(x) , \sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+1} \approx \frac{3x-1}{2|x|} = \frac{3}{2} \cdot \text{sign(x)} - \frac{1}{2|x|} \approx \frac{3}{2} \cdot \text{sign(x)}\ ,

där signum-funktionen sign(x)=1 \text{sign}(x) = 1 om x>0 x > 0 och sign(x)=-1 \text{sign}(x) = -1 om x<0 . x < 0\ .

Albiki

Svara Avbryt
Close