1 svar
35 visningar
Zeptuz är nöjd med hjälpen
Zeptuz 69
Postad: 7 okt 18:03 Redigerad: 7 okt 18:38

Gränsvärden

Hej, är helt ny med matlab och vi håller på med gränsvärden just nu där jag ska ändra på skelettet för att få fram svaret. 
Talet jag ska räkna ut är f(x)= 3x2-2-x4x-1
Jag har skrivit skelettet så här

clear;            % rensa gamla variabler från tidigare körningar
f = @(x) (3x^2-2-x^4)/(x-1);    % definiera f

a = 1;            % den punkt som x ska närma sig till

RitaGraf(f, a-1, a+1);    % rita ut funktionsgrafen för y = f(x) där a-.. <= x <= a+..
xlabel('x'); ylabel('y');  % markera koordinataxlarna 

h = 1;        % hur nära till a ska funktionsvärdet beräknas

x1 = a+h;       % ta fram det x-värde som ligger h enheter till höger om a
x2 = a-h;       % ta fram det x-värde som ligger h enheter till vänster om a

disp('Gränsvärdet av f(x) är ungefär');
disp([num2str(f(x1)), ' då x går mot ', num2str(a), ' från höger, resp.']);
disp([num2str(f(x2)), ' då x går mot ', num2str(a), ' från vänster']);

 Problemet verkar vara precis innan (3x^2-2.....) men jag vet inte riktigt vad det är. :p är som sagt helt ny på det här och förstår inte riktigt vad jag gör. Vet inte ens om h = 1 är rätt, men jag valde att inte ändra på den eftersom det inte stod med i instruktionerna. 

Zeptuz 69
Postad: 7 okt 20:01

Det var inget, insåg att jag måste manuellt skriva 3*x^2 och kan inte bara skriva 3x^2 :p

Svara Avbryt
Close