2 svar
48 visningar
Sally025 11
Postad: 3 nov 2020

Gymnasiearbete

Hej! Det har blivit dags för mig att snart börja på gymnasiearbetet. Men jag har jätte svårt att hitta förslag och idéer. Jag går teknik med inrikting samhällsbyggande och miljö. Några idéer? 

Smutstvätt 14884 – Moderator
Postad: 3 nov 2020 Redigerad: 3 nov 2020
  • Blandning av biologi, teknik och kemi: Hur ska framtidens närproducerade mat odlas? Skulle det gå att bygga en konstruktion som med minimal arbetsinsats kan odla exempelvis bladgrönsaker eller rotfrukter? Hur platseffektiv kan en sådan konstruktion bli? Går det att bygga på höjden?
  • Blandning av biologi och teknik: Hur mycket miljöpåverkan har olika tyger? Hur kan miljöpåverkan från de värsta materialen minskas?
  • Hur kan modern arkitektur och stadsplanering förändras för att få in mer växtlighet i en stad?
  • Ett problem som drabbar många odlare och lantbrukare är minskningen av antalet vildbin. Ett sätt att underlätta för bina är att ha en stor variation av blommor, men att blanda olika grödor på samma fält är inte helt enkelt med dagens odlingsmetoder. Vilka andra sätt finns det att bidra till en mångkultur av blommor? Går det exempelvis att odla blommor i dikeskanter? Kan en ha en tillfällig konstruktion som erbjuder olika sorters blommor under exempelvis pollineringssäsongen?

En lite provocerande frågeställning med anknytning till Smutstvätts förslag: Är det möjligt att bygga ett transportsystem som gör det miljömässigt försvarbart att importera mat från andra sidan jordklotet? Hur pass nära noll miljöpåverkan kan man komma? Finns det någon anledning att odla maten nära konsumenten ifall den kan odlas bättre på annan plats utan utsläpp från transportsektorn?

Svara Avbryt
Close