1 svar
60 visningar
Sara_12 1
Postad: 19 jun 16:59

Gymnasiearbete ”blatte”

Kan man använda sig av ordet” blatte” i gymnasiearbete? Dels som titel men även som huvudord? 

Smutstvätt 20718 – Moderator
Postad: 19 jun 17:26 Redigerad: 19 jun 19:01

Välkommen till Pluggakuten! Det beror på om det är relevant för arbetet eller inte. Om ditt arbete handlar om exempelvis ord som kan ha olika laddning hos olika personer, såsom blatte, bög, flata, bitch, etc., då kan du använda det, eftersom ditt arbete handlar om sådana ord – det vore ju väldigt märkligt att skriva ett arbete om ett ord, men inte få använda ordet – men annars är det olämpligt. Språket i ett gymnasiearbete ska i regel vara vetenskapligt, vilket medför en relativt hög formalitetsnivå, och ordet blatte fungerar varken ur ett formellt perspektiv (det är ett informellt ord) eller ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Det är inte helt ovanligt att ett arbete har en intresseväckande huvudrubrik, och en mer vetenskaplig underrubrik, och då kan ett begrepp som "blatte" passa i huvudrubriken, om det är relevant för arbetet. Ett exempel med ordet bög, skulle kunna vara ett arbete med rubriken: 

"Jävla bög!"

En undersökning av förändringar i samhällets, och särskilt homosexuella mäns, attityder kring ordet 'bög' i Sverige under de senaste trettio åren.

Men det är inte alltid detta passar, och det är något du måste ta med din ansvariga lärare. I en sådan rubrik skulle ordet blatte kunna fungera, men då måste det som sagt vara relevant för arbetet. :)

Kommentar om vetenskapliga termer

Vetenskapliga begrepp ska ha en tydlig definition, antingen från början eller av den författare som använder ordet. "blatte" kan knappast anses vara särskilt väl avgränsat. Visst refererar det om personer med utomnordisk eller utomeuropeisk bakgrund, men det är oklart exakt vem som begreppet avser, och ofta varierar det från person till person. Bortsett från kontroverserna kring ordet, vem kan egentligen anses vara "blatte"? Om en person har en förälder som växte upp i ett annat land, skulle den personen då passa in under begreppet "blatte"? Om personen har mor- eller farföräldrar som växte upp i ett annat land, skulle personen då passa in under begreppet "blatte"? Spelar det någon roll vilket land föräldern kommer ifrån? Beroende på vem du frågar, kommer du att få olika svar, och detta otydlighet innebär att begreppet inte passar i vetenskapliga texter, utan en specifik definition.

Om du gör ett arbete om attityder kring ordet, behöver du antingen definiera och avgränsa begreppet själv, eller använda andra, mer avgränsade begrepp när du pratar om exempelvis vilka grupper du undersökt. Det kanske exempelvis blir så att du får skriva "Vilka attityder till ordet 'blatte' finns bland utlandsfödda i Örebro?". Detta eftersom  ordet utlandsfödd har en ganska tydlig definition – antingen är en person född (och oftast uppvuxen, eller har föräldrar som vuxit upp) i ett annat land, eller så är personens båda föräldrar uppvuxna i ett annat land. 

Svara Avbryt
Close