1 svar
165 visningar
ingenting 1
Postad: 20 aug 2020

gymnasiearbete inom bioteknik- idéeförslag

Jag har börjat tredje året på gymnasiet och ska göra ett gymnasiearbete inom bioteknik. Jag undrar ifall någon kan ge mig förlag på ämnen/ frågeställningar. Jag är intresserad miljöfrågor, mestadels klimatförändringar men vet inte riktigt hur jag ska koppla detta till bioteknik. Jag kan även tänka mig göra ett arbete inom kost och genteknik/genetik. Jag har redan kollat runt mycket på nätet men hittar inte så mycket och hade varit tacksam för förslag.

 

Förslagen jag själv har kommit på hittills (men inte jätte intresserad av) är:

- cigarettefimpars påverkan på växter

- stamceller som botemedel för Parkinsons sjukdom. 

Teraeagle 12151 – Moderator
Postad: 21 aug 2020 Redigerad: 21 aug 2020

Vill du göra ett helt teoretiskt arbete eller vill du göra något mer experimentellt?

När jag läste en kurs en gång i produktion av förnybara drivmedel tog vi upp ett exempel på att vissa bakterier såsom Acetobacterium kan binda koldioxid från luften, d.v.s. en sorts autotrofi. De bildar olika typer av organiska föreningar, t.ex. ättiksyra som man sedan kan raffinera och sälja eller omvandla till andra organiska föreningar. Tanken är att man ska kunna leda utsläppen från en fabrik eller ett kraftverk till en bioreaktor där koldioxiden tas upp. Det kanske kan vara något att titta mer på? I så fall blir det ett teoretiskt projekt.

Det finns massvis med olika miljögifter man också kan skriva arbeten om. Det finns dels klorerade kolväten som PCB, DDT och dioxiner, tungmetaller som kvicksilver och kadmium eller mer "moderna" miljögifter som bromföreningar från bromerade flamskyddsmedel.

Du kan faktiskt kombinera klimatförändringar, bioteknik, kost och genteknik om du gör ett projekt om GMO. Det finns stora fördelar med att modifera organismer, t.ex. kan man skapa nya växter som producerar betydligt mer gröda än andra växter. Men det finns även risker med det. Man kan utnyttja GMO både för att binda mer koldioxid som biomassa och för att göra det möjligt att nära fler människor.

Svara Avbryt
Close