4 svar
25 visningar
naturnatur1 2912
Postad: 25 jan 19:27

h-b metoden

Varför kommer mängden ammoniak att öka om man sänker temperaturen vid haber-bosch metoden?

Reaktionen som bildar ammoniak är exoterm. Det innebär att jämviktskonstanten får ett lägre värde vid högre temperatur. 

naturnatur1 2912
Postad: 25 jan 20:33

Kommer jämviktskonstantens värde ofta vara låg vid hög temperatur? (DÄr endoterma reaktioner gynnas)

Vår lärare var även inne på att eftersom koncentrationen NHkommer att minska så kommer NH3 öka? Jag förstår inte detta?


Tillägg: 25 jan 2024 20:34

Hur kunde du direkt veta att den var exoterm? (Är det något du såg genom reaktionen eller är det att du har arbetat med detta och kan det "by heart"?

Kommer jämviktskonstantens värde ofta vara låg vid hög temperatur? (DÄr endoterma reaktioner gynnas)

Jämviktskonstanten minskar vid högre temperatur om reaktionen åt höger är exoterm. Det beskrivs av något som kallas van ’t Hoffs ekvation.

Vår lärare var även inne på att eftersom koncentrationen NH3 kommer att minska så kommer NH3 öka? Jag förstår inte detta?

Låter som en motsägelse, vet inte vad som skulle menas med detta.

Hur kunde du direkt veta att den var exoterm? (Är det något du såg genom reaktionen eller är det att du har arbetat med detta och kan det "by heart"?

Man kan säga att jag vet det ”by heart”, men det går att räkna på.

naturnatur1 2912
Postad: 25 jan 21:07

Ah okej. Tack!

Svara Avbryt
Close