4 svar
24 visningar
Lol12345 31
Postad: 2 mar 02:50

Har lite problem här

Du har 200 cm3 av en kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,40 mol/dm3. Du tar 50 cm3 av kopparsulfatlösningen och tillsätter 200 cm3 200 cm3 destillerat vatten och rör om.

Jag kom fram till 0,08 mol/dm3 men här fick jag problem?

Du skall bereda 250 cm3 av en kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,050 mol/dm3 genom att späda den ursprungliga kopparsulfatlösningen med destillerat vatten. Hur stor volym behövs av den ursprungliga lösningen?

Jag kom fram till 156,25 cm3 men svaret visar vara 31cm3, men jag förstår inte hur?

Lol12345 31
Postad: 2 mar 02:53

Jag förstår inte i vilken ordning man ska räkna ut sånna här uppgifter. Skulle ni kunna förklara?

Lol12345 skrev:

Du har 200 cm3 av en kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,40 mol/dm3. Du tar 50 cm3 av kopparsulfatlösningen och tillsätter 200 cm3 200 cm3 destillerat vatten och rör om.

Jag kom fram till 0,08 mol/dm3 men här fick jag problem?

I 50 ml av lösningen finns det 0,050.0,40 = 0,020 mol kopparsulfat. Koncentrationen i den utspädda lösningen blir 0,020/0,250 = 0,080 mol/dm3 så du räknade helt rätt.

Du skall bereda 250 cm3 av en kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,050 mol/dm3 genom att späda den ursprungliga kopparsulfatlösningen med destillerat vatten. Hur stor volym behövs av den ursprungliga lösningen?

Jag kom fram till 156,25 cm3 men svaret visar vara 31cm3, men jag förstår inte hur?

I 250 ml lösning med koncentrationen 0,050 mol/dm3 skall det vara 0,250.0,050 = 0,0125 mol. För att få veta hur mycket du skall ta av den starkare lösningen behöver du lösa ekvationen c=n/v med rätt siffror, d v s 0,40 = 0,0125/v.

Om du hade skrivit hur du har räknat, och inte bara trollat fram svaret, skulle vi kunnat se vad du har gjort fel.

Lol12345 31
Postad: 2 mar 11:54

Efter andra frågan nämnde späda tog jag spädningsformeln c1v1=c2v2. och eftersom vi ska räkna ut v1 (alltså volymen innan spädningen) multiplicerade jag 0,05 mol/dm3 med 250 cm3 och dividerade det med 0,08 mol/dm3= och fick fram 156, 5 cm3

I vilket steg ska jag annars börja räkna ut?

Spädningsformeln tycker jag är en väldigt onödig formel, eftersom den verkar göra att folk inte tänker själva utan bara stoppar in blandade siffror i en formel de tycker verkar rimlig, så som du har gjort. Dessutom funkar spädningsformeln bara när man späder med rent vatten, inte om man blandar två lösningar med olika koncentration.

Varför stoppar du in 0,08 mol/dm3 i formeln, när det står att man skall späda den ursprungliga lösninge, d v s den som har koncentrationen 0,40 mol/dm3? (Så det kan tänkas att det inte var spädningsformelns fel, utan att det var läsförståelsen som inte riktigt hängde med. Om du räknar 0,0125/0,40 = 0,03125 dm3 = 31,25 ml så stämmer det.)

Svara Avbryt
Close