3 svar
15 visningar
butterflygirl 155
Postad: 21 nov 14:49

Har membranpotential något med passiv transport att göra?

Jag har förstått att membranpotential är spänningskillnaden mellan cellmembranets in- och utsida. Men jag är osäker på om det bara har med aktiv transport att göra, eller både passiv och aktiv transport.  I min biologibok nämns membranpotential endast i avsnittet efter aktiv transport. Har membranpotential något med passiv transport att göra? Och isåfall hur?

mag1 3559
Postad: 21 nov 17:23

Den aktiva (energikonsumerande) transporten av joner leder till koncentrationsskillnader mellan insidan och utsidan av cellen, vilket i sin tur leder till en membranpotential (elektrisk effekt som kommer ifrån koncentrationsskillnaden av flera joner). Så på ett sätt har det med aktiv transport att göra - det går helt enkelt inte att skapa dessa koncentrationsskillnader utan aktiv transport av de olika jonerna mot sin koncentrationsgradient (d.v.s. att t.ex. natriumjoner i cellen med låg koncentration pumpas ut ur cellen, där koncentrationen är mycket högre.

Samtidigt sker passiv transport så snart som en jonkanal öppnas, då en jon/partikel strömmar från den högre koncentrationen till den lägre koncentrationen, m.a.o. en utjämnande passiv transport längs koncentrationsgradienten. Detta sker för att utjämna koncentrationen, men i och med att det är joner som strömmar kommer även jonernas laddning påverka systemet - strömmar det t.ex. in massor av en typ av positiva joner kommer laddningen förändras. Och till slut kommer den ökade positiva elektriska laddningen (från de extra positiva jonerna) att repellera positiva joner. Så för joner är det lite knepigare än "bara" koncentrationen, det är även en elektrisk del. Tillsammans brukar det kallas för en elektrokemisk gradient och denna styr hur joner flödar. Och denna elektrokemisk gradient består av både en kemisk del (koncentrationen) samt den elektriska (jonens laddning, och alla andra joners laddning och koncentration).

butterflygirl 155
Postad: 21 nov 18:02

Jag förstår fortfarande inte riktigt hur membranpotential har med passiv transport att göra. Eller skillnaden mellan elektrokemisk gradient och koncentrationsgradient. 

Jag såg inte ditt svar innan jag la upp en ny tråd som har med  koncentrationsgradient och göra. Vad menas med "längs koncentrationsgradienten" till skillnad från mot koncentrationsgradienten?

mag1 3559
Postad: 21 nov 20:46

Inom biologin är det inte alltid endast ett bit som kan beskriva en företeelse, utan ibland är det en kombination av flera bitar som tillsammans ger en bild av en företeelse.

Om vi säger så här istället då - att en membranpotential är en elektrisk effekt som uppstår över ett membran. Denna elektriska effekt är resultatet av koncentrationsskillnader av flera olika joner, på de två sidorna om membranet.

Så olika koncentration av:

jon 1 => en förskjutning av membranpotentialen (+/-)

jon 2 => en förskjutning av membranpotentialen (+/-)

och så vidare. Tillsammans kommer de olika koncentrationsskillnader att tillsammans ge upphov till en membranpotential.

 

Och dessa koncentrationsskillnader uppstår genom aktiv transport (ett ämne transporteras mot sin koncentrationsgradient).

I sammanhanget med membranpotential kommer passiv transport in t.ex. när jonkanaler öppnas och membranpotentialen tillfälligt minskar, som när en nervcell skapar en nervimpuls. När vissa jonkanaler öppnas strömmar olika joner längs sin koncentrationsgradient (från högre koncentration => lägre), och dessa jonströmmar leder till att en elektrisk effekt fås - aktionspotentialen.

Svara Avbryt
Close