7 svar
99 visningar
Leona11 120
Postad: 3 jun 2022 12:35 Redigerad: 3 jun 2022 12:36

Härledning spänning

Hej,

jag behöver hjälp med denna uppgift. Jag vet att P=U*I och att M (kraftmoment)=μBsinθ

så att P=μBsinθ*dθdt. Sedan vet jag inte hur jag ska fortsätta.

Pieter Kuiper Online 7449
Postad: 3 jun 2022 13:00 Redigerad: 3 jun 2022 13:03
Leona11 skrev:

Hej,

jag behöver hjälp med denna uppgift. Jag vet att P=U*I  

 

Det är elektrisk effekt om U betecknar elektrisk spänning och I elektrisk ström.

Det hänvisas ju till ett exempel av hur man kan göra med en rektangulär strömslinga. 

Leona11 120
Postad: 3 jun 2022 19:26

Jag använder mig av formeln för kraftmomentet på rektangulär strömslinga M=BIANsin(w)

P=BIANsin(w)*dwdtP=w´(t)BIANcos(w)

Dock står det i facit att:

Här förstår jag inte vad S är.

Pieter Kuiper Online 7449
Postad: 3 jun 2022 19:43 Redigerad: 3 jun 2022 19:45
Leona11 skrev:

Här förstår jag inte vad S är.

Med S\vec{S} i uppgiften menas nog en orienterad yta eftersom det magnetiska flödet gavs som Φ=B·S.\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}.

Leona11 120
Postad: 4 jun 2022 11:46

Varför är inget I kvar i uttrycket enligt facit?

Pieter Kuiper Online 7449
Postad: 4 jun 2022 11:59 Redigerad: 4 jun 2022 12:05
Leona11 skrev:

Varför är inget I kvar i uttrycket enligt facit?

Facit går från elektrisk effekt till mekanisk effekt UI=MΩUI = M\Omega eftersom det är givet i uppgiften att "effekt vid rotation kan skrivas som vridmoment MM gånger vinkelhastighet Ω\Omega" (där jag infogade deras beteckningar i citatet).

Det är egentligen rent formellt, ett helt matematiskt tillvägagångssätt. Inte så givande, tycker jag.

Leona11 120
Postad: 4 jun 2022 12:08

Det förstår jag, men enligt facit har uttrycket för M ett I i sig och därför borde MΩockså ha det. 

Pieter Kuiper Online 7449
Postad: 4 jun 2022 12:15

Ah. Om det inte står mer i facit än det här finns det nog i exemplet som uppgiften hänvisar till något om abIabI. Exemplet använder kanske en strömslinga med sidor a och b och ett visst motstånd?

Svara Avbryt
Close