1 svar
16 visningar
Mattehjalp 227
Postad: 25 nov 11:40 Redigerad: 25 nov 11:40

Hastighet kollision

Två små bollar A och B hålls ihop alldeles ovanför varandra på 2,5 m höjd över golvet. A väger 0,8 kg och B väger 0,1 kg. Vi tänker att bollarna faller intill varandra ända ned till golvet. A studsar sedan helt elastiskt mot golvet och ger B som fortfarande är på väg nedåt en elastiskt stöt uppåt. Bestäm B: s hastighet omedelbart efter denna stöt.

Steg 1: När man släpper ett föremål från höjden H omvandlas dess lägesenergi till rörelseenergi 

mgh= mv^2/2 

v= roten ur 2gh

v= 7 m/s 

Eftersom de faller helt intill varandra har alltså båda samma hastighet - 7 m/s

Hur ska jag nu gå vidare här ifrån? 

Jag vet att rörelsemängd samt rörelseenergi bevaras i elastisk stöt 

Mattehjalp 227
Postad: 25 nov 11:46 Redigerad: 25 nov 12:28

Ska jag därefter ställa upp en ekvation för rörelsemängden, dvs  0,100*v1f + 0,800*v2f= 0,100*v1e+0,800*v2e

Och sen en ekvation för rörelseneergin 0,100*v1f2/2 + 0,800*v2f2/2= 0,100*v1e2/2+0,800*v2e2/2

v1f och v2f är hastigheten före andra studsen

v1e och v2e är hastigheten efter andra studsen

Är v1f och v2f = 7 m/s eller har jag tänkt fel

Svara Avbryt
Close