6 svar
217 visningar
Leonhart är nöjd med hjälpen
Leonhart 536 – Livehjälpare
Postad: 12 jul 2020 01:04

Hastighetskomposanter

Jag har gjort liknande uppgifter men jag känner mig lite förvirrad här. Så som jag uppfattade det så används olika formler beroende på om en vinkel är inkluderad. Exempelvis för hastigheten i horisontell led: Om det är fritt fall används v0x=vx=st, men om något kastas med en utgångsvinkel används v0x=vx=v0*cosα.

I uppgift a) tänkte jag använda den senare formeln (då det i b) står att det finns en riktning i form av en vinkel), men jag vet ju inte v0. Men om man gör vx=110,65=16,9 m/s

blir det korrekt, hur kommer det sig med tanke på mitt tidigare resonemang?

Smaragdalena 73686 – Lärare
Postad: 12 jul 2020 09:34

Hastigheten i x-led är konstant (om man kan försumma luftmotståndet, och det brukar man göra på gymnasiet). Hastigheten i x-led påverkas inte av vinkeln, men utgångshastigheten (och naturligtvis hastigheten i y-led) är vinkelberoende.

Det bör kunna finnas två lösningar för hastigheten i y-led, och den som kan mer om fotboll än jag gör kan nog avgöra om det är mest troligt att bollen slår i ribban på väg uppåt eller neråt, eller om ribban råkar vara just i vändpunkten.

Leonhart 536 – Livehjälpare
Postad: 12 jul 2020 13:24 Redigerad: 12 jul 2020 13:30
Smaragdalena skrev:

Hastigheten i x-led är konstant (om man kan försumma luftmotståndet, och det brukar man göra på gymnasiet). Hastigheten i x-led påverkas inte av vinkeln, men utgångshastigheten (och naturligtvis hastigheten i y-led) är vinkelberoende.

Det bör kunna finnas två lösningar för hastigheten i y-led, och den som kan mer om fotboll än jag gör kan nog avgöra om det är mest troligt att bollen slår i ribban på väg uppåt eller neråt, eller om ribban råkar vara just i vändpunkten.

Svårigheten för mig låg i att veta vilken formel som skulle användas, men som jag nu uppfattar det kan vx=st

användas oberoende om det finns en vinkel eller inte. Men voch vy beror på om det finns en vinkel?

Ännu en undring, i b) efterfrågas riktningen. Initialt använde jag trigonometri där tanα=2,4511

vilket blev fel, då använde jag istället formeln i kapitlet tanβ=vyvx

vilket blev rätt. Att jag fick fel svar i början, beror det på att vinkeln inte går rakt mot ribban, utan det blir en kurva och därmed blir vinkeln större?

Smaragdalena 73686 – Lärare
Postad: 12 jul 2020 13:46

Om spelaren siktade precis på ribban, skulle skulle bollen hamna ½.9,82.0,652 = 2,1 meter under ribban (d v s nästan på marken)  p g a gravitationen.

Leonhart 536 – Livehjälpare
Postad: 12 jul 2020 20:36

Hur kan jag räkna ut hastigheten i y-led på a)? Jag tänkte använda formeln i kapitlet för kraft och rörelse men alla värden är okända i formeln v0y=v0*sin(a). Jag försökte istället med s=v0t-gt²2

och då blev v0=6,96 m/s (svaret ska bli 7,0 m/s men jag antar att det är rätt). Jag undrar dock varför det ger rätt svar, det är ju utgångshastigheten man räknar ut ur formeln och inte hastigheten i y-led? I andra uppgifter där sträckformeln används blir det s=-gt²2, v0=0 antar jag men beror det på att det inte finns en vinkel (att det är fritt fall)?

Smaragdalena 73686 – Lärare
Postad: 12 jul 2020 21:30

Som jag skrev tidigare, så vet jag inte om man menar att bollen träffar ribban när bollen är på väg uppåt, när bollen år på väg neråt eller när bollen är i sitt högsta läge. Det borde vara lättast att räkna på den tredje varianten. Har du ritat? Lägg upp bilden!

Leonhart 536 – Livehjälpare
Postad: 12 jul 2020 22:21
Smaragdalena skrev:

Som jag skrev tidigare, så vet jag inte om man menar att bollen träffar ribban när bollen är på väg uppåt, när bollen år på väg neråt eller när bollen är i sitt högsta läge. Det borde vara lättast att räkna på den tredje varianten. Har du ritat? Lägg upp bilden!

Jag kom på svaret till min senaste fråga efter att ha läst teorin djupare, vad gäller bilden så ritade jag en kurva från utgångsstället till ribban men jag la inte står vikt vid när i sin rörelse som bollen träffar ribban. Det kanske inte är så viktigt om man håller sig till formlerna.

Svara Avbryt
Close