1 svar
7 visningar
mattegeni1 Online 2073
Postad: 25 okt 2020

HClO4+H2O------>H3O+ +ClO4-

jag undrar varför blir H3O+ <-----plus??? om den absorberar så ska det bli minus?? och samma med ClO4- den släpper ju iväg varför är det minus då ska det väl vara pluss?

Nej varfär det? Perklorsyra HClO4 är en syra. Det betyder att när den kommer i kontakt med vatten kan den avge en vätejon H+ så att vattenmolekylen blir till en oxoniumjon och preklorsyran blir till en perkloratjon. Eftersom perklorsyran blir av med en positiv laddning är det som blir kvar av den negativt laddat.

Svara Avbryt
Close